Kvinner, fra i dag og ut året jobber dere gratis

Denne spissformuleringen baserer seg på forskjellen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. 16. november markeres likelønnsdagen 2020.

Det er udemokratisk og krenkende at samfunnet verdsetter kvinnens arbeidsinnsats og bidrag lavere enn menns. Likelønn dreier seg om langt mer enn rettferdig fordeling av økonomiske goder, det handler også om fordeling av status og posisjoner.

Debattinnlegg

 • Inghild Hegelstad Åsen
  Kvinnegruppa Ottar Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Nå tjener kvinner i gjennomsnitt 87,6 % sammenlignet med det menn tjener per årsverk. Kvinner med lik utdanning og samme arbeidsoppgaver som menn, tjener systematisk mindre. Menn får 13 prosent mer lønn kun for å være menn. Hvor er logikken og hvorfor får urettferdigheta fortsette?

Lov om likestilling mellom kjønnene kom i 1978 med en egen bestemmelse om lik lønn for samme arbeid, eller arbeid av lik verdi. Med innføring av loven fulgte en tydelig erkjennelse av at det eksisterer systematisk og lønnsmessig forskjellsbehandling av kvinner og menn i arbeidslivet. I dag er det nok de færreste som mener at likelønn er kontroversielt. Det er få argumenter som taler for å opprettholde en lønnspolitikk der kvinner tjener systematisk mindre enn menn, bare fordi de er kvinner.

Likelønn, på papiret

Det er udemokratisk og krenkende at samfunnet verdsetter kvinnens arbeidsinnsats og bidrag lavere enn menns. Likelønn dreier seg om langt mer enn rettferdig fordeling av økonomiske goder, det handler også om fordeling av status og posisjoner i et likestilt samfunn.

I dag vil de aller færreste norske arbeidsgivere være bekjent av kjønnsbaserte lønnsforskjeller i egen virksomhet, dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Likelønn praktiseres tilsynelatende i samtlige av landets virksomheter, til tross for at statistikken viser et annet bilde. Denne misoppfatningen skyldes sannsynligvis manglende bevissthet og kunnskap, framfor ond vilje.

Styrking av likestillings- og diskrimineringsloven med innskjerpingen av Aktivitets- og redegjørelsesplikten fra og med 1. Januar 2020, er et steg i riktig retning. Skjerpet rapporteringskrav med kartlegging av lønnsforskjeller basert på tallfestet data, og forekomst av ufrivillig deltid, skal føre til økt bevisstgjøring med tanke på likestilling.

Gjør ulik lønn forbudt

Økning i omfang, der små bedrifter med 20–50 ansatte nå inkluderes, vil muligens ha en utslagsgivende effekt, da tall fra SSB viser at 98 prosent av landets virksomheter har færre enn 50 ansatte. Disse var tidligere unntatt fra rapporteringsplikten. For ansatte, vil det nå være lettere å orientere seg om virksomhetens status, og stille krav til arbeidsgiver, med tanke på kjønnslikhet og likelønn.

Som følge av disse endringene er Likestillings- og diskrimineringsombudet styrket med økte ressurser for å bistå med veiledning og sørge for at lovverket håndheves. Sanksjonsmulighetene mot bedrifter som bryter med regelverket er derimot begrenset. Dette har vært en av hovedutfordringene i kampen for likelønn. Her bør Norge rette blikket ut i verden og se til land som Island og Spania som har innført lov om likelønn, som forbyr ulik lønn til menn og kvinner for samme type jobb. Vi mangler altså riset bak speilet for å komme videre.

Det går for sakte

For å oppnå full likelønn mellom menn og kvinner, må vi våge å erkjenne at likelønnsproblematikken eksisterer, også i dag. Vi må vise at likestilling lønner seg, og kvinners høye deltakelse i arbeidslivet er en viktig forutsetning for å opprettholde velferdssystemet. Landets økonomiske fremtid er basert på videreutvikling av kunnskapssamfunnet Norge. Dette forutsetter en styrking av humankapitalen, altså utvikling av kunnskap og ferdigheter. Likestilling styrker humankapitalen, og kvinners bidrag innenfor utdanning og forskning er i ferd med og overgår mennene sitt bidrag. Er det ikke på tide at lønnsnivået følger etter?

Kampen for likelønn foregår på overtid. Vi må erkjenne at utviklingen går for sakte. Tall fra SSB viser at den rød-grønne regjeringen i løpet av sine 7 år kun klarte å oppnå en reduksjon på 1,5 prosent. Solberg-regjeringen har hittil oppnådd 0,5 prosent. Det anslås at det vil ta ytterligere 50 år før vi oppnår fullverdig likelønn i Norge. Kvinners tålmodighetsgrense er nådd for lengst. Vi har fortsatt en lang vei å gå, den pågående pandemien har ført til ekstraordinære utfordringer med blant annet et svekket næringsliv. Samtidig har det vist seg at en rekke kvinnedominerte yrker nå står i front for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner. Til tross for motstridende samfunnsinteresser, må vi fortsatt ha tro på at kampen for likelønn er verdt å kjempe for.

Publisert:
 1. Likestilling
 2. Lønn

Mest lest akkurat nå

 1. – Etter å ha kranglet, fikk jeg med meg én test

 2. Drone stengte Stavanger lufthavn to ganger

 3. Lyse blir nedringt, men strøm-analytiker fraråder fastpris

 4. Aldri har Norge hatt en spiller med annen hudfarge enn hvit. Nå skjer det noe.

 5. Ett skisenter åpner denne helgen - flere neste helg

 6. Byggingen på Misjons­marka får fortsette