Det to­delte helse­vesen når fast­lege­ordningen ryker

KRONIKK: Hvert år markeres Fastlegedagen (World Family Doctor Day) den 19. mai. Fastlegene har beskrevet en uholdbar arbeidshverdag og en bekymring for retningen helsevesenet tar.

Fastlegen kjenner deg og din helse og kan derfor oppdage svært alvorlig, underliggende sykdom ved å se sammenhenger mellom ulike problemer som hver for seg ikke er alvorlige. Det kan ikke engangsleger i private legevakter eller online-tjenester på samme måte.
  • Morten Munkvik
    Morten Munkvik
    Fastlege og spesialist i allmennmedisin, PhD. Veilederkoordinator i legeforeningen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det kan likevel være at du lurer på hva problemet er? For flere legetjenester har kortere ventetid enn mange fastleger. Vil ikke slike tjenester avlaste en overarbeidet fastlege?

For enkelte vil disse legetjenestene i tillegg oppleves som mer tilgjengelige enn fastlegen. De kan til og med være gratis dersom du har forsikring hos det rette selskapet eller – besynderlig nok – flyr med bestemte flyselskap.

Siden fastleger opplever en presset arbeidssituasjon, samtidig som andre aktører tilbyr det mange mener de trenger av allmennmedisinsk beredskap, kan man lure på hvorfor man ikke bare skal rive av plasteret og legge ned hele fastlegeordningen. Mange fastleger slutter, få nye kommer til og mange kommuner i landet sliter med å tilby alle sine innbyggere en fastlege. Dette skjer samtidig som alternative lavterskel legetjenester fortsetter å entre markedet.

Lettvint løsning

Jeg kan godt forstå at pasienten som mistenker urinveisinfeksjon, vil ha antibiotika så fort som mulig. Fastleger tilbyr øyeblikkelig hjelp, men for mange føles det enklere å kjapt forklare problemet til en lege på chat, video eller melding, få resept på medisin, betale og gå på apoteket og være ferdig med problemet. Mange synes også det er greit å kunne ta det som er av blodprøver når de først er hos legen, bare for å være på den sikre siden. Det går også an å forstå at den ivrige mosjonisten som har helseforsikring ønsker henvisning til lungelege dersom han eller hun underpresterer på idrettsbanen.

Jeg har min faste mann jeg kjøper gatemagasinet «Asfalt» av. I siste nummer spurte de seks personer «Når gråt du sist?» Lasse svarte: «Sist gang jeg gråt var for rundt et år siden, da jeg så på de store ulikhetene i samfunnet.»

Jeg kjenner ikke Lasse, men jeg tror han hverken har forsikringsgoder eller er fordelskunde hos noe flyselskap.

Fordelene med fastlegene

Hva er problemet med å gå til en lett tilgjengelig lege som ikke kjenner deg fra før? Forskning både fra Norge og andre land viser hvor viktig et fastlegetilbud er. Basert på kjennskap, vil fastlegen lettere kunne vurdere når en skal henvise videre, og når det er trygt å se an. Fastlegen vil også kunne behandle urinveisinfeksjonen din, og andre tilstander, basert på tidligere erfaring med nettopp deg. Fastlegen venter vanligvis med å ta unødige «for sikkerhets skyld»-prøver.

Redusert fysisk form vil også fastlegen utrede selv, og ikke belaste spesialisthelsetjenesten uten at det er nødvendig, helseforsikring eller ei. Fastlegen har den nødvendige allmennmedisinske kompetansen til dette.

Helsevesenet ville knele om alle skulle henvises videre. Det er verken medisinsk tilrådelig eller samfunnsmessig fornuftig. Fastlegen hjelper samfunnet med å få mest mulig helse ut av hver skattekrone.

Jeg frykter at vi er på vei inn i et kaldt og fragmentert helsevesen. Et helsevesen som deler befolkningen i to, hvor noen har tilgang til alt, fort.

Noen mener dette er uproblematisk: Hvorfor kan ikke de som har penger til det, kjøpe seg slik hjelp? For en ukomplisert urinveisinfeksjon kan dette tidvis være greit, men problemene oppstår når alle de unødvendige prøvene blir besvart. Hvem skal følge opp de tilfeldige funnene, som nesten uten unntak er uten betydning? Slikt arbeid tilfaller ofte fastlegen, og det legger beslag på tid som heller skulle vært brukt til å hjelpe pasienter som Lasse.

I tillegg vil stadig flere henvisninger proppe til systemet, slik at når Lasse har behov for hjelp av spesialist, så vil ventetiden være unødvendig lang.

Som generalister som ser hele mennesket, frykter fastleger at helheten brytes ned i deler. Da kan det bli vanskelig å fange opp de alvorlige diagnosene. Påfallende mange bihulebetennelser, rutinemessig forskrivning av antibiotika mot urinveisinfeksjon og andre tilsynelatende banale kontaktårsaker kan, sett i en større sammenheng, vekke mistanke om at det er noe underliggende svært galt med en pasient. Dette glipper fort der engangsleger tilbyr sine lett tilgjengelige tjenester uten tilgang på pasientens tidligere helseopplysninger.

Fastøegeordningen er truet

Lasse gråter fordi han ser at havet er i ferd med å fryse til. Man kan tenke på fastlegen som en isbryter som bidrar til å sikre et helsevesen som er likt for alle, med like rettigheter. Med færre isbrytere vil helsevesenet fryse til, og dette er en av grunnene til at fastlegene blir motløse: Det er en for tung jobb for dem som er igjen til å holde havet åpent. Jo flere fastleger som forsvinner, dess større blir markedet for de private aktørene – og med det fryser det til ytterligere. Det er en negativ spiral, og det er vanskelig å forutsi konsekvensene, men det vil bli enda tøffere for samfunnsborgere som Lasse.

Allmennlegeforeningen sa nylig: «Nå er det snart ikke mer å redde.» Det er nesten frosset helt til. Fastlegedagen ble nærmest forbigått i stillhet dette året, som foregående år. Fortsetter det på denne måten, vil havet fryse helt til, og fastlegedagen kan avlyses i årene som kommer.

Akkurat det vil nok ikke bli lagt merke til, men jeg tror folk vil merke at fastlegeordningen forsvinner. Lasse, og kanskje også du?

Publisert: