Er Rogaland fylkeskommune en ansvarlig skoleeier eller unnvikende leietaker?

DEBATT: Arbeidstiden til lærerne er ikke en Sareptas krukke som arbeidsgiver uhemmet kan forsyne seg av.

Det er ikke lett for lærere å få betalt for ekstra arbeid på grunn av koronaen. Enkelte skoler svarer ikke engang på læreres krav om overtidsbetaling.

Debattinnlegg

 • Bjørn Brown
  Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
 • Åshild Knutzen
  Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Rogaland
Publisert: Publisert:

Lærerårsverket er verken større eller mindre enn det årsverket andre yrkesgrupper har. Selv om det er pandemi, og til tross for at det finnes andre grupper i samfunnet som også er påført store belastninger i korona-situasjonen, gir ikke det grunnlag for å unnlate å betale lærerne for den jobben de faktisk gjør.

Aftenbladet uttrykte nylig på lederplass en klar forventning til at KS gir kommuner og fylkeskommuner beskjed om å betale lærerne for merarbeidet som er påført i pandemien: «Selvsagt skal lærerne ha betalt for overtiden koronatiltak fører til. Og selvsagt må kommunene legge seg i selen for å få det til.»

Peker på hverandre

I Rogaland fylkeskommune har alle forsøk på å få kompensert for det korona-relaterte merarbeidet til lærerne så langt vært forgjeves. Fylkesrådmannen henviser til at dette må løses på nasjonalt nivå mellom KS og sentrale parter.

KS peker på skoleeier, i dette tilfellet Rogaland fylkeskommune, og viser til behovet for å komme fram til treffsikre lokale løsninger i de regionene som påvirkes mest av smittesituasjonen.

Ansvarsfraskrivelsen som ligger til grunn for denne flasketuten-peker-på-øvelsen, er påfallende. Den kommunale alliansen bestående av kommuner, fylkeskommuner og KS, avverger effektivt kravene om å gjøre opp for merarbeidet lærerne har blitt påført i pandemien ved å peke på hverandre i stedet for å jobbe fram konkrete tiltak.

Kunnskapsminister Guri Melby er samtidig like tydelig på at lærerne skal få betalt for ekstraarbeidet, og at merutgifter under pandemien skal kompenseres for. Ministerens standpunkt er prisverdig, men Melby er hverken «skoleeier» eller lærernes formelle arbeidsgiver. Dessverre har budskapet fra ministeren dermed i realiteten fått liten eller ingen betydning.

Enkelte svarer ikke engang

Fylkestillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag har sammen utarbeidet et skjema som lærerne i de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune kan bruke for å stille krav om kompensasjon for korona-relatert merarbeid. Kravskjemaet beskriver situasjoner og arbeidsoppgaver som genererer et faktisk merarbeid i lærerjobben, og som dermed burde utløse overtidsbetaling for dem som dokumenterer den reelle tidsbruken og fremsetter krav.

Vi vet med sikkerhet at det sitter langt inne hos lærerne å fremme slike krav. I skolen eksisterer det ganske enkelt ikke en kultur for å kreve overtidsbetaling for slikt merarbeid, og det er tegn som tyder på at lærere ikke vil kreve sin rett når arbeidsgiver møter kravene med uvilje. Etter det vi erfarer, har nemlig overtidskrav på skolene til nå blitt kontant avvist i påvente av «nasjonale føringer».

Vi hører videre at enkeltskoler uttrykker å ikke engang ville saksbehandle kravene og svare lærerne. Dersom det virkelig forholder seg slik at forvaltningen i noen tilfeller ikke har til hensikt å svare sine ansatte, håper vi likevel at lærerne vil ta overtidsskjemaet i bruk, og at kravene i det minste vil bidra til å synliggjøre det faktiske merarbeidet korona-situasjonen har medført.

Slitende situasjon

«Skoleeier», som fylkesrådmannen ynder å kalle seg, fremstår som et temmelig hult begrep når han ter seg som en leietaker, tilsynelatende uten ansvar for påkrevd vedlikehold i egen organisasjon. Denne uavklarte situasjonen bidrar ikke til annet enn å slite ut egne ansatte ytterligere.

Et håndfast tegn på verdsettelse kan derimot motivere til videre ekstra innsats for å utføre lærerjobben under rådende forhold med stadig skiftende smitteverntiltak.

Les også

 1. – Jeg kan ikke lyve til dem som har fått med seg at det drives kutt, om­stilling og ned­beman­ning i skolen

 2. «Ytringsfrihet og dritt – slik vi lærer det til de unge»

 3. Gymtimene i skolen endres. Nå slår elever og lærere alarm

 4. – Mange har jobbet dag og natt for at systemet skal fungere. Det kan ikke fortsette slik

 5. Alexanders råd til de som skal søke på videre­gående: – Ikke se nega­tivt på yrkes­fag

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Før var strømprisene lavest i Sør-Norge. Så skjedde det noe

 2. Flere unge kan ikke lenger bruke en vanlig datamaskin: – Holder ikke med et kurs

 3. Bendi fra Sandnes skal til Bocuse d'Or: – Når jeg først har sagt at jeg skal gjøre noe, gjør jeg det

 4. Ryfast: Stenges to ganger i døgnet i 10 dager

 5. Marerittkveld for Haaland og Dortmund: Største tap i Champions League

 6. Trond Ola flyttet på hjemme­kontor i Spania. Trenden har bare så­vidt startet, tror eks­pertene