På tide med felles innsats for barn i krisetider!

DEBATT: Ressursene knyttet til psykososiale tjenester for barn og unge, og familier, må økes og prioriteres!

«Nylig publiserte over 200 barnepsykologer en bekymringsmelding om at det ikke blir gjort nok i krisetider – og de foreslår økte ressurser og en kriseplan for barns helse», skriver Cecilie Evertsen-Stanghelle og Klara Øverland.
  • Cecilie Evertsen-Stanghelle
    Stipendiat, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, UiS og Filiorum – Senter for Barnehageforskning
  • Klara Øverland
    Psykologspesialistt og førsteamanuensis, Læringsmiljøsenteret og Filiorum – Senter for barnehageforskning ved UiS, og seniorrådgiver ved RKBU-Vest, NORCE
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Pandemien har ført til at vi har stått i en global utdanningskrise uten historisk sidestykke. På det meste sto 1,6 milliarder barn og unge uten barnehager og skole. FNs befolkningsfond viser til at hele 13 millioner barn er giftet bort som følge av covid-19 pandemien. Det viktigste tiltaket for å forhindre barneekteskap er å sikre at jenter får gå på skole. I India mottok en hjelpelinje for barn hele 92. 000 henvendelser om vold i hjemme i løpet av de første 11 dagene landet var stengt ned. Redd Barna kan melde om at på Filippinene har myndighetene rapportert en tredobling av saker hvor barn har blitt utsatt for seksuell utnyttelse og misbruk på internett etter at landet stengte ned skoler. I Chile økte antall tilfeller av vold i hjemmet med 60 prosent siden mars 2020.

Vi må være spesielt tett på småbarnsfamilier.

Økt pågang

I Norge melder er barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger om en økning i psykiske vansker hos barn og unge, foreldrekontorene opplever økt pågang, og hjelpetelefoner nedringes. Skolene og barnehagene er gjenåpnet, men rapporter viser en voldsøkning mot barn og unge. Majoriteten er vold mot barn under to år, og noen har mistet livet. Tallene slår mot oss! Hva er det som skjer?

Hvem er det som utsetter sine egne barn for fare, når de i utgangspunktet skal beskytte dem? De fleste havner der ufrivillig, velvitende om at de mangler redskaper for å kunne regulere sitt eget stress og sitt eget sinne.

Les også

UiS-forskere: «Når skolene gjenåpner, vær obs på de elevene som blomstrer med hjemmeskole!»

Hvordan hjelpe?

Vår terapeutiske og kliniske erfaring med denne foreldregruppen tilsier at den er mangfoldig, men to kjennetegn som går ofte igjen. En, at forelderen har vært i overkant sliten over lengre tid. To, at vedkommende selv har opplevd omsorgssvikt og har derfor ikke fått muligheten til å utvikle redskaper for å håndtere sitt eget stress og sinne. Er dette er forsøk på å rettferdiggjøre deres handlinger? Nei, det er en forklaring på hvordan og hvorfor noen foreldre ikke evner å beskytte barna sine, og i verste fall selv påføre dem skade. I pandemitiden opplever mange familier stress i forbindelse med sosial distanse, endringer i sosiale nettverk, økonomi og arbeidssituasjon. Noen lar dessverre stress og problemer gå utover andre. Hvordan kan vi hjelpe disse barna?

Myndighetene har et overordnet ansvar for å sikre psykososiale hjelpetilbud. Nylig publiserte over 200 barnepsykologer en bekymringsmelding om at det ikke blir gjort nok i krisetider – og de foreslår økte ressurser og en kriseplan for barns helse. Ressursene knyttet til psykososiale tjenester for barn og unge, og familier, må økes og prioriteres!

For å beskytte barna må vi komme i posisjon til foreldrene. Vi må være spesielt tett på småbarnsfamilier. Du kan tilby din støtte og trygghet, og ta små (nesten usynlige) signaler om at familien er sliten på alvor. Det overordnede ansvaret om meldeplikt, er viktig når det er bekymring for barnet, men svært mye kan gjøres før problemene går utover barna.

Våge å se og spørre

Vi kan alle strekke ut en hjelpende hånd, før det går for langt. Vi må våge å se og spørre de vi kjenner om hvordan de har det. Det kan sette nettopp deg i posisjon til å motivere dem for å søke profesjonell hjelp. Det kan muligens bidra til å redde et barns liv. Skal vi hjelpe barn og unge krever det relasjonelle løsninger og gode psykososiale tilbud.

Publisert: