Vold og trusler mot med­lemmene våre tar ikke korona­pause

DEBATT: Så lenge vold og trusler fortsetter mot offentlig ansatte, må vi fortsette det forebyggende arbeidet. Dessverre har regjeringen stanset det.

«Det er en trussel mot velferdsstaten at de som skal trygge andre, selv ikke er trygge på jobb», skriver Hilde Slotnes og Jannicke Larsen i Fellesorganisasjon (FO), som er en fagforening for 31.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
  • Hilde Slotnes
    Leder, Fellesorganisasjonen, Rogaland (FO)
  • Jannicke Larsen
    Fylkessekr., Fellesorganisasjonen (FO) i Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I dag tar vi det nesten for gitt at ingen skal jobbe under farlige forhold eller risikere livet. Men trygge arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. Derfor opprettet vi i 1893 Arbeidstilsynet for å passe på at alle er trygge på jobb.

Fafo-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at 45 prosent av FOs medlemmer opplever vold eller trusler årlig. I 2017 fikk vi særskilte bestemmelser for oppfølging av vold og trusler, men i år stanset regjeringen det forebyggende arbeidet. Det kan vi ikke akseptere.

Et flertall utsatt for vold

Fellesorganisasjonen (FO) er den største fagforeningen i Norge for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Det siste året har medlemmene våre jobbet lengre dager, tatt på seg mer ansvar og stått opp for tryggheten til dem som trenger det mest. De har stått opp for blant andre arbeidsledige som trenger penger å leve av, barn og ungdom i barnevernet og personer med utviklingshemming.

Det er en trussel mot velferdsstaten at de som skal trygge andre, selv ikke er trygge på jobb. Hvordan skal vi sikre denne kompetansen i fremtiden, om vi ikke engang kan sikre tryggheten til de som bærer velferdsstaten?

Over tre av fire ansatte i barnevernet melder om at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Ansatte i boliger for utviklingshemmede og i skolen er også svært utsatt. Er ikke deres kompetanse viktig? Har ikke det siste året vist oss hvor avhengig vi er av ansatte til disse samfunnskritiske ansatte?

Fafo-undersøkelsen fra 2019 bekrefter at vold og trusler fører til sykefravær, og at ansatte slutter i jobben. Når dyktige helse- og sosialarbeidere slutter, blir velferdsstaten fattigere. Gode arbeidsvilkår, som gjør at de ansatte tør og kan stå lengre i jobben, gir trygghet for menneskene de jobber med.

Nok er nok

Vi har visst lenge at helse- og sosialarbeidere er spesielt utsatt, men vi kan ikke fortsette å si at vold og trusler er noe de må forvente. FO krever en nullvisjon. For å klare det, må vi jobbe sammen.

FOs tillitsvalgte og FO som fagforening jobber med å avdekke, følge opp og forebygge uønskede hendelser. Nå trenger vi arbeidsgivere som tar en større del av ansvaret og sikrer gode og trygge arbeidsplasser til de ansatte. Myndighetene og Arbeidstilsynet må vise vei.

I stedet for å stanse det forebyggende arbeidet, må Arbeidstilsynet få sterkere sanksjonsmuligheter. FO vil at Arbeidstilsynet skal få mandat til å ilegge dagbøter om ikke arbeidsgiver følger opp. Det må også få mer midler til å håndtere de nye oppgavene.

Vi kan ikke lenger akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb. Vi vet at medlemmene våre er stolte over jobbene sine. De har et brennende engasjement og står opp hver dag for å gi trygghet til andre. Da må vi stå opp for dem.

Velferdsstatens styrke er dedikerte ansatte med rett kompetanse på rett plass. Skal vi sikre dette i fremtiden, må vi ha arbeidsvilkår som sikrer rekruttering. Det kommer ikke av seg selv. Nå trenger vi en regjering som jobber systematisk mot vold og trusler. Husk det når du stemmer til høsten.

Publisert: