En gåte for oss at så mange ennå kjemper for Rogfast

SAMFERDSEL: At flertallet av partiene i fylkestinget i Rogaland fortsatt kjemper for Rogfast er en gåte for oss i SV. Det er mange prosjekt som må under klimalupen, for vi har forpliktet oss til å nå klimamålene. Det vil vi ikke gjøre hvis vi fortsetter med Rogfast, Hordfast, eller prosjektet ferjefri E39. Dette er klimabomber.

Rogfast er en klimabombe som må stoppes, krever Heidi Bjerga i Sosialistisk Venstreparti. Foto: Snowvision

Debattinnlegg

 • Heidi Bjerga
  Gruppeleder, Rogaland SV
Publisert: Publisert:

Men heldigvis kan vi stoppe prosjektene nå, med Parisavtalen i hånden. Hva har vi og London til felles? Jo, Parisavtalen som forplikter oss til å redusere klimautslippene. Det må få betydning for våre prioriteringer.

Nei til ny rullebane

I London vant miljøjurist Tim Crosland en uventet, men etterlengtet seier i retten i vår. Dommeren konkluderte med at den britiske transportministeren hadde brutt loven fordi han ikkje hadde tatt hensyn til Parisavtalen da han ga grønt lys til ny rullebane på Heathrow. Dommen sier at flyplassen ikke kan bygges ut før de involverte beviser hvordan dette kan gjøres i tråd med miljømålene i Parisavtalen.

Dommen i London slår fast at når en stat sier at den vil jobbe mot et klimamål på godt under to grader, så må de vise at de gjør det. Da kan de ikke fortsette å bygge infrastruktur som øker karbonavtrykket. Har dette noe å si for oss her i Rogaland? Ja, vi må stoppe utbyggingen av ny firefelts vei mellom Ålgård og Søgne nå. Vegvesenets valg av R2 forbi Bjerkreim gir uheldige konsekvenser, blant annet økt nedbygging av matjord.

Legg Rogfast dødt

Staten har et ansvar for å bidra til mindre og ikke økt nedbygging av matjord. E39 trenger kun å oppgraderes med flere forbikjøringsfelt for å få en mer trafikksikker veistrekning. Når det gjelder Rogfast er flertallet av partiene i fylkestinget villige til å gi blankofullmakt for å få realisert prosjektet. Selv om de vet at klimamålene vil ryke og kostnadene stige. SV mener det er på tide å stoppe nå.

Null-utslippsferjer over fjorden, og oppgradering av Rennfast koster mindre enn halvparten av Rogfast. Vi kan også tenke oss godsferjer mellom Mekjarvik og Arsvågen, eller Arsvågen – Hanasand. Da blir kostnadene til oppgradering av Rennfast enda lavere.

Koronakrisen har vist oss at det er mulig å jobbe annerledes. Flere ønsker eller må velge hjemmekontor en dag eller to i uka. Da reduseres behovet for store nye veiprosjekt, slik seniorforsker Morten Welde ved NTNU skriver i DN . Oppgradering og flere forbikjøringsfelt på eksisterende veinett vil være framtidens løsninger som reduserer pris og naturinngrep betydelig.

Langpendling er ut

Ifølge en rapport Statens vegvesen la fram i fjor høst vil det koste bilistene mellom 75 og 300 milliarder kroner ekstra å bygge firefelts veier framfor en vei med to felt og forbikjøringsfelt.

Det er heller ikke grunnlag for et felles bo-og arbeidsmarked mellom Haugalandet og Nord-Jæren, skriver siviløkonom og analytiker Sven Haugberg  i en kronikk i Aftenbladet. Reisetiden er for lang, selv med Rogfast. Det er langpendling som legges til grunn for finansiering av Rogfast. Samtidig bygger Stavanger 10-minutters byen. Ti minutter fra hjem til jobb og butikk. Det øker ikke behovet for langpendling, slik de legger opp til i Rogfast. 

SV mener det er på tide å stoppe store nye veiprosjekt nå. Vi må se hva som skjer i London, og gå videre med planer som støtter opp om klimamålene i Parisavtalen. Rogaland har også et ansvar for å redusere klimaavtrykket og prisen. Da er oppgradering av eksisterende veinett løsningen.

Det er langpendling som legges til grunn for finansiering av Rogfast. Samtidig bygger Stavanger 10-minutters byen. Det øker ikke behovet for langpendling.

Les også

 1. – Nei, Rogfast vil ikke føre til et integrert bo- og arbeidsmarked på Haugalandet og Nord-Jæren

Publisert:
 1. E39
 2. Rogfast

Mest lest akkurat nå

 1. Kommunen ber deg om én ting når du møter til masse­vaksinasjon

 2. Sandnes-treneren med stikk: - Viking må føle det ubehagelig at styrkeforholdet er så likt

 3. Ett år etter stupeulykken skal Konrad (17) opereres i Thailand. Drømmen er å gå igjen

 4. «Exit» flyttet inn i ekteparets hjem. Her er deres ti tips for å bygge drømmehuset

 5. 14-åring frastjålet gjenstand på togstasjon - politiet leter etter gjerningspersonen

 6. Nå vil mange dyrke sin egen mat. Dette er de fem mest populære plantene