Mennesker med rusproblemer trenger også krisepakker!

KRONIKK: Koronaviruset og konsekvensene av pandemien rammer noen grupper hardere enn andre. Vi kjenner på en særlig bekymring knyttet til personer med rus- og psykisk helseutfordringer når Norge nå er stengt ned.

Tiltak mot virussmitte virker godt for de fleste, men gjør hverdagen verre for mennesker med rusproblemer. Helsemyndighetene må nå legge spesielt til rette for denne gruppen – og folk kan fortsette å kjøpe gatemagasiner og betale med Vipps.
 • Tommy Sjåfjell
  A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon
 • Arild Knutsen
  Leder, Foreningen for Human Narkotikapolitikk
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 1049 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste uka har vært veldig spesiell for de fleste av oss, imidlertid har de fleste hatt en seng og sove i, med tilgang på mat, dusj og rene klær. Men alle har det ikke slik, dessverre. Mens svært mange nordmenn har innrettet seg med hjemmekontor og dagligvarer tilgjengelig, er fremtiden for noen grupper preget av stor usikkerhet og høy smittefare.

Den største ulikheten

I 2016 sa helse- og omsorgsminister Bent Høie:

«Den største sosiale ulikheten i Norge i dag, er at disse pasientene har en forventet levealder som er 20 år kortere enn resten av befolkningen. Det betyr at midt iblant oss, har vi naboer, venner og kolleger som på grunn av at de ikke får den helsehjelpen de har behov for, har en forventet levetid på nivå med det som er situasjonen i Liberia, Kenya og Kongo.»

Dette er også årsaken til at vi har hatt opptrappingsplan for rusfeltet, pakkeforløp for rus og psykisk helse og nå går inn i en rusreform.

Nå er vi bekymret for at ulikheten vil bli enda større. Det trengs sårt en lavterskel krisepakke for denne brukergruppen. Får vi ikke det raskt, vil dødstallene i forbindelse med koronaviruset trolig skyte i været.

Bra for de fleste, rammer utsatte

Når vi stenger lavterskeltilbud, krever det at vi tør å tenke nytt.

Vi ser med bekymring på at smitteutbruddet har medført stopp av gatesalg av gatemagasinet = Oslo, og nå i Stavanger også Asfalt. Vi er redd for at dette vil medføre enda mer press på en sårbar gruppe.

Men vi forstår behovet for å stoppe gatesalget. En av konsekvensene av virusutbruddet er at befolkningen skal omgå hverandre minst mulig, vi kan alle være smittebærere. Derfor har det skjedd en kollektiv stengning, dette er smitteforebyggende og vi er tilhengere av det.

Men i noen tilfeller vil dette kunne føre til økt sykdom og smittefare. For det er faktisk noen områder i vårt samfunn der stengninger og innskrenkninger fører til det motsatte av det som er hensikten. Der stengte dører fører til smitteforebygging generelt, vil det virke motsatt på rus- og psykisk helsefeltet.

For det skaper en helt annen dynamikk når lavterskelapparatet stenger dørene enn når arbeidsplassen eller frisøren gjør det samme. Det er mange som gjerne kan utsette turen sin til legen, men vi vet at blant mennesker med rus- og psykisk helseproblemer, bør mange snarere gå oftere.

Krav til helseministeren

Bruker- og pårørendeorganisasjonene har skrevet brev til helseminister Bent Høie med noen spesifikke krav:

 1. Henteordningene på LAR må tilrettelegges for minst mulig smittefare.
 2. Det må tilrettelegges for lavterskel substitusjon i alle større byer, også for aktive brukere som ikke er innskrevet i LAR.
 3. Før utskriving fra TSB, må det være avklart god bolig og oppfølging.
 4. Det må på plass økonomiske støtteordninger når gatemagasiner og lignende stenges.
 5. Det må settes inn smittetrygge ernærings- og hygienetiltak i alle kommuner.

Vi må ønske folk velkommen til avrusning, for det vil være mindre kostnadskrevende enn respiratorbehandling senere.

Solidaritet skal gjelde alle

Vi trenger nå gode kollektive handlinger som minker smittespredningen, for rusavhengige kan gode kollektive handlinger være å sette inn ekstraordinære tiltak knyttet til lavterskel substitusjonsbehandling, altså behandling med alternativer til rusmidlene på gata.

Situasjonstilpassede regler for avhengighetsmedisin vil sette mennesker med rusutfordringer i stand til å ta vare på seg selv, på lik linje med andre.

Vi frykter sterkt for de det stigmaet som vil oppstå dersom smitteforebyggingstiltakene blir effektive kun blant samfunnets veletablerte. Da står de vanskeligst stilte igjen som en smitterisiko som alle andre vil føle behov for å beskytte seg mot.

Les også

Mental Helse Ungdom: «Å sende alvorlig psykisk syke hjem er ikke en kriseløsning – det er et systemisk overgrep»

Vi trenger å heie på hverandre

Kjære sykepleiere og andre helsepersonell, – vi er i krise! Dere hylles som helter, men helter finnes det mange av om dagen. Barnehagepersonell, transportsektoren, taxisjåfører, politikere, byråkrater, dagligvarehandelen, politi og privatpersoner. Alle som står i dette, er helter som redder alt fra redde barn til sårbare voksne.

Vi er sammen om det som skjer, og vi står sammen. Er det noe denne krisen viser med all tydelighet er det behovet for å tenke solidaritet og heie på hverandre.

De fleste av oss er i stand til å ta gode valg, til å tenke smitteforebyggende. Er man i aktiv rus, er det ikke lett å tenke slik; abstinenser står i veien for de gode valg.

Derfor må vi nå tenke på dem vi har forlatt. De som må klare seg uten oss, de som plutselig møtes av en stengt dør. Allerede før virus-pandemien, var dette sårbare personer. Når vi stenger ned samfunnet, kan problemene eksplodere. Vi må ikke glemme dem som ikke alltid føler seg som en del av det store vi – vår tids «krigsseilere».

En måte vi alle kan vise raushet overfor denne gruppen på nå, er å fortsette å kjøpe gatemagasin og betale med Vipps.

En av måtene politikerne kan vise raushet på, er gjennom å innføre strakstiltak.

Publisert: