Industrien trenger oppdrag, massearbeidsledighet må unngås!

KRONIKK: Stortinget har i disse dager sjansen til å redde arbeidsplasser i titusenvis langs kysten av Norge. Regjeringens pakke for aktivitet i oljenæringen må forbedres.

Ordførerne (fra venstre) Kari Nessa Nordtun i Stavanger, Stanley Wirak i Sandnes og Tom Henning Slethei i Sola appellerer i denne kronikken til Stortinget om å styrke regjeringens koronapakke for olje- og gassindustrien.

Debattinnlegg

 • Kari Nessa Nordtun
  Ordfører i Stavanger (Ap)
 • Stanley Wirak
  Ordfører i Sandnes (Ap)
 • Tom Henning Slethei
  Ordfører i Sola (Frp)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 480 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Uten en forbedring av tiltakspakken for olje- og gassindustrien, risikerer vi at Norge ødelegger den sterke verdikjeden vi bygget gjennom de siste 50 årene har for energisektoren og petromaritim industri. Dette er nettopp den industrien som skal føre oss fram med en gradvis omstilling mot enda lavere utslipp, helt utslippsfrie teknologier og vekst i nye fornybare energiformer.

Den norske petroleumsvirksomheten er robust, men treffes nå fra flere kanter: Global korona-nedstenging pluss overproduksjon og priskonkurranse mellom de største produsentlandene.

Resultatet er tilnærmet full stans i beslutning av nye prosjekter i petroleumsvirksomheten. Tall innsamlet fra industrien viser at investeringsnivået i 2022 i verste fall kan bli halvert sammenlignet med 2019-nivået.

Les også

Oljenæringen slakter regjeringens forslag: – Svært alvorlig

Les også

Erna Solberg mener kritikk mot oljepakke er virkelighetsfjern

Prosjekter i fare

Industrien hadde før nedstengingen flere store prosjekter på gang. Utbygging av olje- og gassfeltene Noaka og Wisting, kan føre til rundt 90.000 årsverk for industrien over hele landet. Ingen andre tiltak eller industriprosjekter kan gi så stor aktivitet og ringvirkninger. Et annet prosjekt som kan bli utsatt er elektrifisering av Melkøya, kutt i et av Norges største punktutslipp.

Andre utbygginger som utsettes eller skrinlegges kan være Peon med banebrytende ny teknologi eller Breidablikk og Hod med verdifulle tilleggsressurser.

For verfts og leverandørindustrien er valgene i et to- til femårsperspektiv stort sett mellom olje- og gassprosjekter eller arbeidsledighet. Eller enda verre: Nedlegging og rasering av den verdiskapende industrien med fagarbeidere og ingeniører i titusenvis. Og det betyr at Norge i stor grad mister de fagfolkene og bedriftene vi skal stå på skuldrene til fram mot det grønne skiftet.

Les også

Regjeringens oljepakke skulle sikre arbeidsplasser: Bransjetopper mener den setter milliardprosjekter på spill

Les også

Aftenbladet mener: «Velkommen oljepakke»

Regionen trenger hjelp

Prosjektene vil også bidra med en betydelig kontantstrøm til staten og oljefondet – som igjen gir finansiering av velferden for hele landet.

Derfor ber industrien om at Stortinget tilbyr virkemidler som understøtter den planlagte aktiviteten i industrien. Som gjør at verdikjeden knyttet til aktiviteten på norsk sokkel ikke bryter sammen.

Vi som ordførere i tre av de mest energisektoravhengige kommunene i Norge støtter kravet fra en samlet industri, både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner, om at petroleumsskatten gis visse tilpasninger de neste årene som fremmer investeringer i bransjen.

Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett bare kommet næringen delvis i møte. Industrien mener at forslaget som regjeringen nå har fremmet vil føre til mer innstilling av virksomheter enn omstilling av industrien. Regjeringen har bare tilbudt industrien en halvveis-løsning, akkompagnert av skatteteoretiske utlegninger fra Finansdepartementets side.

Men i stedet debatten om oljeskatteregimet som det inviteres til, må Stortinget vedta virkningsfulle strakstiltak for leverandørindustrien.

Skatten som selskapene skal betale, med tiltakspakken som er foreslått av næringen, vil over tid være den samme. Men ved at oljeselskapene får utsette skatten noe, kan marginale prosjekter likevel møte selskapenes krav til avkastning. Oljeselskapene kan da gi oppdrag og sysselsetting til verksteder og leverandører langs kysten.

Blant institutter og globale organisasjoner som analyserer markedet og framtidsutsiktene er det konsensus om at det i framtidens energimiks, sett i et førti-femti-årsperspektiv, også vil være en betydelig andel olje og gass. Spørsmålet er da hvor den oljen og gassen skal produseres og under hvilke regimer når det kommer til utslipp og sikkerhet, også i et geopolitisk sikkerhetsperspektiv. Norge produserer effektivt og med lavest utslipp, og planene om utslippskutt er verdens mest ambisiøse.

Norsk gass i rør fører allerede til renere energibruk i Storbritannia og på Kontinentet.

Stortinget må lytte til aktørene i næringen og det som hele industrien sier må til.

Del av omstillingen

Norges olje og gass har en plass også i framtiden.

Framover kan omstilling gjøre at havvind og teknologi for karbonfangst og lagring blir en viktige marked for norske verft og deres leverandørkjeder. Men det vil ikke være store oppdrag å tildele før vi nærmer oss 2025. Og oppdragene for Hywind Tampen allerede tildelt, men vil bare holde en fraksjon av dagens leverandørindustri i gang.

Per i dag finnes ingen alternativer i form av umiddelbar omstilling til andre næringer for noen av de store verftene langs kysten fra Egersund til Verdal. Omstillingen kommer ikke utav intet. Ingen springer fortere med brukket rygg

Stortinget må lytte til aktørene i næringen og det som hele industrien sier må til.

Les også

Nytt håp for oljearbeidere – tror på bedre oljepakke

Ingen andre næringer er i nærheten av å kunne erstatte tapet av arbeidsplasser eller verdiskapingen til olje- og gassektoren. Kompetanse og medarbeidere kan ikke settes på vent til vi får andre næringer som kan demme opp for det som uansett er en gradvis reduksjon i avhengigheten til olje og gass sektoren.

Norge kan dermed miste ett av sine viktigste fortrinn i en framtidig omstilling og bygging av ny industri knyttet til andre næringer i havrommet.

Vi må bidra til at sveiseflammen igjen kan lyse opp vekstedshallene og at oljearbeidere kan ta frem kjeledressen og sikre arbeidsplasser og velferd.

Publisert:

Korona-viruset

 1. Nakstad: Gjenåpning vil ganske sikkert føre til smitte blant yngre

 2. Politiet om den første utelivsnatten: - Lenge siden vi har hatt det så travelt

 3. Norge er åpnet. Men fortsatt kan 1,5 millioner nord­menn drive smitten videre. Hva skal til for at til­tak blir gjen­inn­ført?

 4. – Velkommen tilbake!

 5. Nå er Norge gjenåpnet – Stordalen tjuvstartet med konfettien

 6. Flere land har snublet etter en gjenåpning. Derfor kan Norge lykkes bedre.

 1. Korona-viruset
 2. Kari Nessa Nordtun
 3. Stanley Wirak
 4. Tom Henning Slethei
 5. Olje og gass