• «Arranger gjerne kurs om kontekstuell bibellesning i møte med nyåndelighet, samtidig som man tar på alvor at kirken har noe eksklusivt i seg. Men gjør noe konkret istedenfor å vri debatten til å handle om et ukontroversielt spørsmål», skriver Martin Aalen Hunsager. Her dialogprest Silje Trym Mathiassen og prinsesse Märtha Louise under sjaman-arrangementet i Stavanger i mai. Jon Ingemundsen

Utydelig om dialog i kirken

DEBATT: Etter sjaman-saken bør vi ha lært at religionsdialog ikke kan være et utleie, men at kirken selv må være ansvarlig arrangør.