Ny riksvei 13 utenom Tau sentrum må prioriteres

DEBATT: Daglig kjører 7000–9000 kjøretøy strekningen fra Ryfast-tunnelen på Solbakk til Tau sentrum. Politikerne i Strand tar ikke ansvar for trafikksikkerheten.

Kartet viser de tre alternativene for ny riksvei mellom Solbakk og Bjørheimsbygd. Alternativ A ligger i skråningen over Tjøstheim og er den traseen som kommer minst i konflikt med bebyggelse og dyrket mark. Den er også anleggsmessig minst krevende. Denne veien vil også være en turist- og utsiktsperle. B og C medfører kostbart grunnarbeid og bro-konstruksjoner og er derfor lite aktuelle. C vil også komme i konflikt med eksisterende og kommende boligområder, argumenterer Ingard Sunde. I dag går riksveien gjennom Tau sentrum.

Debattinnlegg

 • Ingard Sunde
  Ingard Sunde
  Tau og Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Jeg leser i Aftenbladet at kommunestyret i Strand har valgt å ikke melde inn ny riksvei-trasé fra Solbakk til Bjørheimsbygd til Nasjonal transportplan (NTP). Dette vedtaket grenser etter min mening til uforstand.

Hjelmeland kommune har derimot prioritert strekningen med ny riksvei utenom Tau sentrum i sin uttalelse. Det er en styrke om berørte kommuner står samlet når ting skal innarbeides i NTP. Her blir Hjelmeland sviktet av Strand. Riksveier er nemlig ikke bare et lokalt anliggende, men viktig i utviklingen og tilretteleggingen av viktig infrastruktur i en nasjonal sammenheng.

Les også

Redd butikkdød – dropper snarvei forbi Tau

Handelen i sentrum

Som jeg og flere med meg har påpekt, er gjennomfartstrafikk sterkt overvurdert med hensyn til handel. Jeg har i et tidligere debattinnlegg nevnt sørlandsbyene som ristet i stykker og trafikken som bare gikk rett gjennom. Nå senest Voss, som etter mange år med sterk trafikk gjennom sentrum, har fått en sterk handelsvekst etter at hovedveien ble lagt utenom.

Dessverre lever handelsstanden og flere andre i uvitenhet og historieløshet. Disse feilene har blitt gjort mange ganger tidligere, og senere blitt rettet opp. Det virker som om handelsstanden har påvirket denne beslutningen ut fra egeninteresse og manglende kunnskap. At Strand kommune har akseptert dette, er uforståelig. Jeg vil anta at det hele bygger på antakelser, synsing og sterk tro og ikke seriøse analyser og konsekvensutredninger. Meg kjent finnes det ingen analyser eller konsekvensutredninger. Dette er sterkt kritikkverdig.

Tau (og også Jørpeland) må utvikles til å bli attraktive bo-områder som, etter det all erfaring viser, også vil gi vesentlig større handel.

Det er også viktig å ha klart for seg at det tidligere var viktig å komme seg med ferjen før det ble kø for så å handle «på den andre siden». Nå er ikke dette viktig lenger. Nå handler folk i Stavanger og kjører når det passer.

Les også

Kan spare over 1 time fra Stavanger til Hjelmeland

Ny vei det eneste fornuftige

Med Ryfast har trafikken økt sterkt. Av denne trafikken, samt lokaltrafikk, passerer gjennomsnittlig mellom 7000 og 9000 kjøretøy daglig strekningen fra Solbakk til Tau sentrum (Torgerskrossen). Det burde være innlysende for alle at denne trafikken ikke kan passere gjennom Tau. Selv med de strengeste trafikksikringstiltak er dagens løsning fullstendig uforsvarlig. Også støy har økt dramatisk. Tallene er fra Statens vegvesen og er kvalitetssikret. Dette er brutale fakta.

En ny vei utenom Tau er det eneste fornuftige. En parallell ville ha vært at ny E39 fra Stavanger til Kristiansand ble lagt gjennom Sandnes, Ålgård, Flekkefjord og Mandal for å sikre handel. Dette vil selvfølgelig blitt avfeid som det reneste tøv. Likevel gjøres det samme nå på Tau.

Jeg ser at ordføreren i Strand sier at det som et kompenserende tiltak skal iverksettes trafikksikkerhetstiltak for å sikre de som bor langs veien. Det vil i så fall bety fartsdumper og redusert fartsgrense, kanskje ned til 30 km/t. Bare dette tilsier at dette er en gal beslutning på noe som skal være en moderne riksvei.

Jeg ser også at det nevnes at det allerede er mye trafikk som går til Nordmarka. Det er dessverre et faktum, men det blir ikke bedre av at all trafikken på riksvei 13 (RV13) i tillegg skal frem på den samme, smale riksveien hvor alt fra små barn til voksne ferdes på og krysser veien i stort antall. Også de eldste blant oss. Det er viktig å påpeke at i dette området i tillegg til diverse butikker, er barne-, ungdoms- og videregående skoler og også et bosenter for eldre.

På denne veien går det mye tungtransport, lastekjøretøy og busser med svært begrenset sikt i nærområdet. Dette er en kjent ulykkesrisiko. Må det skje ulykker for at en skal ta til fornuft?

Vil gi Tau et løft

Det er heller ingen motsetningsforhold i det å arbeide for en mest mulig trafikksikker løsning gjennom Tau sentrum og en ny trasé over Tjøstheim som den langsiktige løsningen. Bare lokaltrafikken i Tau sentrum vil være så stor at trafikksikringstiltak vil være nødvendige. Med gjennomgangstrafikken i tillegg, blir det en uholdbar og uforsvarlig situasjon.

Jeg håper at det er krefter i og utenfor Strand som kan overprøve denne beslutningen og få bygget den veien som vil gi Tau et løft. Å se denne utbyggingen i sammenheng med ny tunnel Tysdalsvatnet til Årdal, kan også være en åpning. Det bør også sees på andre finansieringsordninger enn NTP. Eller bør Strand kommune ta til vettet og omgjøre sin beslutning? Det er ingen skam å omgjøre gale beslutninger! Dette haster! 

Les også

 1. Bygger nytt sentrum på Tau tilpasset Ryfast

 2. 11 kjappe fjellturer i Ryfylke

Publisert:
 1. Strand
 2. Hjelmeland
 3. Ryfast
 4. Tau
 5. Nasjonal Transportplan

Mest lest akkurat nå

 1. Det blir gjenåpningsfest både i Stavanger og Sandnes

 2. Da Haaland kom, så verdens­mesteren hans store svakhet

 3. Hundretusener deltok i klima­protester i Tyskland

 4. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se

 5. – JESSSSS! Endelig slutt på å være politi

 6. Fra mandag av må flere hurtig­teste seg selv i Stavanger