• Ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun og Dag Mossige i Stavanger Ap «har fra scenen sagt at de ikke aner hva løftene koster. Dette er ganske utrolig», skriver seks sentrale politikere fra flertallspartiene i Stavanger Pål Christensen

Stavanger Ap bruker hundrevis av millioner de ikke har

DEBATT: Stavanger-rådmannens analyse viser er at det ikke finnes penger til nye store løfter utover det vedtatte budsjettet, og at utgiftene må reduseres heller enn økes. Det tar Ap ikke hensyn til.