• «Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal ha muligheter til å bo trygt uansett livssituasjon», skriver Annelin Tangen og Anne Gravdal. Anders Minge

Boligkø i Sandnes – fra versting til prisvinner

DEBATT: Gjennom målrettet arbeid på flere boligsosiale områder og tilgang i boligmarkedet, er ventelisten stabilisert i Sandnes.