Løsninger er viktigere enn fortellinger

ENERGI: Både utnyttelse av gass og elektrifisering er en del av løsningen på klimautfordringen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) skrudde i oktober av midlertidige strømgeneratorer på det nå elektrifiserte Johan Sverdrup-feltet.
  • Bjørn Otto Sverdrup
    Bjørn Otto Sverdrup
    Bærekraftsdirektør, Equinor
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Journalist Hilde Øvrebekk argumenter som kommentator i Stavanger Aftenblad 20. november for at «vi trenger en ny olje- og gassfortelling», og at oljeindustrien ikke gir et riktig bilde når den hevder at elektrifisering kutter utslipp.

La meg kommentere tre av hennes poenger som ikke bør stå uimotsagt.

For det første beskriver Øvrebekk elektrifisering som en bløff, og at det er «tallpynting som ikke har noen reel effekt på klima». Dette er feil. Å erstatte bruk av gass på sokkelen ved å bruke elektrisk kraft gir vesentlige utslippsreduksjoner. Det reduserer våre utslipp, reduserer Norges utslipp – og gass som blir eksportert til Europa benyttes i mer energieffektive turbiner enn vi kan ha til havs. Økt bruk av elektrifisering i bilflåten, i maritim sektor og i industri er helt avgjørende for å nå klimamål. Dette gjelder også norsk sokkel.

For det andre, Øvrebekk betviler at gass bidrar til reduserte utslipp i Europa. I Storbritannia har CO₂-utslippene blitt redusert til rekordlave nivå de siste årene. Det er i hovedsak to grunner til det. For det første har gass fortrengt kull, noe som i seg selv har bidratt til reduserte klimautslipp og vesentlige redusert partikkelutslipp. Gass er ikke en perfekt løsning, men den er en viktig og tilgjengelig løsning for å redusere klimautslipp i Europa.

Dessuten gjør gass det mulig med storstilte utbygginger av fornybar kraft. Et moderne samfunn er avhengig av forsyningssikkerhet. Enkelt sagt: Vi trenger kraft også når det er mørkt og/eller vindstille. Og siden vind- og solkraft mangler vannkraftens lagringskapasitet, er gass nødvendig for å øke fornybarandelen i kraftproduksjonen og dermed redusere utslippene. Equinor har levert både gass og storstilt utbygging av havvind. Norsk gass har også dokumentert svært lave metanlekkasjer.

For det tredje skriver Øvrebekk at den «norske gassen stort sett [er] avhengig av Europa». Det er riktig at det meste blir transportert i gassrørledninger til Europa. Det som er imidlertid utelates av Øvrebekk, er at avhengigheten er gjensidig. Europa både trenger og ønsker norsk gass.

Storbritannia har som nevnt over allerede tatt store steg med å endre sin energimiks. Nå står land som Tyskland og Polen for tur. Som forbundskansler Angela Merkel sa i Davos tidligere i år: «Hvis vi skal slutte med kull, hvis vi skal slutte med kjernekraft – da trenger vi mer gass». Avhengigheten er med andre ord ikke ensidig, men gjensidig.

Equinor deler Øvrebekks bekymring for klimaendringer. Svaret ligger imidlertid ikke i en ny fortelling. Vi er overbevist om at handling og nye løsninger er viktig for å løse vår tids største utfordring. Både utnyttelse av gass og elektrifisering er en del av løsningen på denne utfordringen.

Publisert: