• «Til tross for at en del av disse menneskene kan være vanskelige å hjelpe, vet man at gjentatte forsøk, selv de som ikke betegnes som «vellykkede», kan lede til at personen likevel får et bedre liv enn tidligere», skriver Inger Katrine Engø, om Siw-saken. Privat/Mariken Steen-Forgaard

Kåre Reiten tar feil om rus og psykiatri

DEBATT: Aftenbladet 9. april refererer i en artikkel til Kåre Reiten sin uttalelse i debatten «Etter Siw»: «Hadde sannsynligvis mislyktes likevel».