• «Helseatlas sine funn viser at Norsk Sykepleierforbund sine innspill og kommentarer knyttet til tidlig hjemreise har vært berettiget», skriver Nina Horpestad. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Barselomsorg – en glede til besvær?

Stavanger-regionen nevnes særskilt i en rapport som et område der barselkvinnene får mindre oppfølging av spesialisthelsetjenesten og jordmor før og etter fødsel, sammenlignet med resten av landet.