• «Når me no flyttar festivalen Only Connect ut av hovudstaden for første gong, er det ikkje for å oppdra periferien i den gode smak. Snarare tvert imot», skriv Bjørnar Habbestad. nyMusikk

Om å knytte med lyd; stor festival for samtidsmusikk til Stavanger, med gode grunnar

KRONIKK: Å lage ein musikkfestival er å lage eit verktøy. Betyr det at Stavanger har eit problem å løyse?