Viktigste er kvalitet i tjenestene

DEBATT: «Skal oldemor ut på anbud?», spør kommentator Harald Birkevold (Aftenbladet 16. august) etter en debatt om norsk arbeidsliv under Arendalsuka der skillelinjene i norsk politikk kom tydelig frem.

«Hvorfor klarer ikke det offentlige å levere like gode tjenester til tross for at de får det samme tilskuddet og bruker hele summen på tjenesten?» spør Heidi Nordby Lunde i Høyre.
  • Heidi Nordby Lunde
    Heidi Nordby Lunde
    Stortingsrepresentant, Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Birkevold tolket også debatten slik at det var enighet om behov for en arbeidslivsreform, men at regjeringen ikke virket interessert i dette. Jeg er uenige i det siste. For det første er det opprettet syv arbeidslivskrimsentre for å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet under denne regjeringen, innført strengere regler og høyere bøter for brudd på bestemmelser, gitt fortrinnsrett til heltidsstillinger til deltidsansatte, samtidig som det er gjort grep for å sikre et konkurransedyktig næringsliv med arbeidsplasser over hele landet.

Ønsket om store arbeidslivsreformer kommer fra et Arbeiderparti som taper velgere til Rødt og sliter med troverdighet i deler av fagbevegelsen, og derfor ser seg tjent med å svartmale norsk arbeidsliv til tross for at vi kanskje har verdens best regulerte arbeidsliv.

Venstresida burde være langt mer opptatt av bedre bruk av fellesskapets penger.

Færre jobber deltid

Sysselsettingen har gått opp, antall midlertidige har ikke økt, og det er i dag færre som jobber deltid enn da regjeringen tok over. Det betyr ikke at det ikke er utfordringer som trenger å løses. Men Hadia Tajik mener både vi har en deltidskrise og har etterlyst en opprydningsaksjon i et hovedsakelig ryddig arbeidsliv. Samtidig avviser Ap nye løsninger på faktiske problemer.

Les også

Private velferdstjenester er et gode

Les også

Barnehage skal ikke være butikk

Les også

Hvorfor bryr ikke SV seg om fornøyde foreldre?

I 2018 fant Arbeidstilsynet avvik hos åtte av ti bedrifter innenfor overnattings- og serveringsbransjen når det gjaldt arbeidsavtaler, planlegging, registrering, og overtid. Utviklerne bak en ny app ønsket både å rydde opp i disse forholdene, i tillegg til å koble arbeidstakere som ønsker flere vakter med serveringssteder som trenger ekstra hjelp. Alle som bruker tjenesten inngår en arbeidskontrakt med bedriften de skal jobbe hos som garanterer for både lønn og feriepenger. Appen blir med andre ord en tredjepart som forsikrer rett lønn for utført arbeid. Dette vil Ap forby. Fordi det er en app. Det er en tilnærming til det nye arbeidslivet som er kontraproduktiv.

Ordna forhold

Når det gjelder oldemor på anbud, så bor min egen mormor på et sykehjem drevet av et privat selskap, finansiert av det offentlige. Sykehjemmet har vært på topp over kvalitet og innhold i Oslo, og sier selv at deres overskudd skyldes hovedsakelig redusert sykefravær, bedre turnuser og kontroll på timebruk og overtid. Det viktigste for meg er at mormor har dyktige pleiere rundt seg og trives etter forholdene, i tillegg til at det er ordna forhold på sykehjemmet, som har tariffbasert lønn. At mormor får omsorg fra en privat velferdsleverandør skyldes et politisk pragmatisk ønske om best mulige tjenester til innbyggerne, ikke at hun er rik. Hun kom til Oslo som tjenestepike etter krigen, og har jobbet i lavtlønnsyrker hele livet. Men at private leverandører inngår i det offentliges tilbud til innbyggerne gjør dette mulig, samtidig som vi har gode kommunale sykehjem og tilbud.

Det bør ikke ligge ideologi bak disse beslutningene, men et mål om best mulig bruk av fellesskapets ressurser for å få best mulig tjenester. Venstresida burde være langt mer opptatt av bedre bruk av fellesskapets penger. Når NSB kan levere et anbud på drift av Sørlandsbanen for halvparten av det vi betalte for driften i fjor, så er det oppsiktsvekkende. Forutsatt at vi har gode og anstendige arbeidsbetingelser for de ansatte, så stiller Høyre spørsmål om hvorfor er det slik at private nesten konsekvent kommer like godt eller bedre ut i bruker og pårørendeundersøkelser når de får samme tilskudd, og likevel kan drive med overskudd. Hvorfor klarer ikke det offentlige å levere like gode tjenester til tross for at de får det samme tilskuddet og bruker hele summen på tjenesten?

For Høyre er det viktigste at det er kvalitet i tjenestene til innbyggerne, ikke hvem som driver dem.

Publisert: