Derfor skal vi ta vare på terrassehagene mellom Straen og Gamle Stavanger

KRONIKK: Stavangers eldste byhager har røtter til 1600-tallet. Det er få av dem igjen. Der bør det ikke bygges nærings- og boligblokker på fire etasjer.

Snittegning fra Vågen med gater og terrassehager på begge sider, tegnet av T. B. Kielland. På Skagen-siden, til høyre, er terrassehagene for lengst borte. På Straen-siden er det fortsatt noen igjen av de særpregede hagene med røtter fra 1600-tallet. De bør ikke bebygges, men bevares.

Debattinnlegg

 • Anne Tove Austbø
  Anne Tove Austbø
  Konservator NMF og forskningskoordinator, Stavanger maritime museum/Museum Stavanger
Publisert: Publisert:
Familien Helland i Nedre Strandgate 17 i 1905.

Lillebror Knud har fått sommerklipp og ny matrosdress. Han poserer med påtatt alvorlighet, instruert, men det er lett å se i blikket at han snart kommer til å løpe ned til Dalealmenningen, der kameratene fisker stinter fra bryggekanten. Ved siden av står søsteren, kusinen og tanten, også de alvorstunge for fotografen, men med kjoler som forteller om fest. Faren, Hakon, eller Herr Helland når han spaserer i gaten nedenfor den lille hagen, kjenner sin kones hånd på underarmen. De sitter som de gjerne gjør når far trykker på selvutløseren. Året er 1905, og Norge er endelig blitt selvstendig.

Noen år senere, når Knud er nykonfirmert og både gutten og treet bak familien Helland har vokst.

Et nytt foto. Knud sitter i den samme hagen som sist, nykonfirmert og voksen, i mørk dress og med sideskill. Også søsteren er med, og nå smiler hun med selvsikkerheten til en voksen kvinne. Knud forsøker å se alvorlig mot sin far fotografen, men det er fortsatt med blikket til en skøyer. Bestefar røyker langpipe og bestemor er usikker på om hun trives med det hele. I hagen er det vår.

Sommeridyll i den gamle terrassehagen i Nedre Strandgate 17 i 1964.

Et nytt foto. Året er 1964, og Knud er borte. Han ble politimester, dommer og sorenskriver i Stavanger. Hagen er overgrodd og ustelt, men vakker, med gullregn, rododendron og skogskjegg i full blomst. En eføy strekker seg i trappen. Øverst i hagen ser vi et tregjerde. Bak dette gjerdet er en annen hage, en hage som i dag er blitt til Lendeparken. Hadde kameraet vært rettet motsatt vei, ville vi sett rett på kontorvinduene hvor Groom & Sons tidligere holdt til. Dette handelshuset eksporterte hummer fra Stavanger til England fra slutten av 1700-tallet. Vi forstår plutselig hvor vi er. I hagen til Knud, der guttene i dag letter seg når køen på Checkpoint blir for lang. Den er ikke så lett å legge merke til mer, men den ligger der fortsatt. Snøklokkene og påskeliljene blomstrer fortsatt. Inntil videre gjør de det.

På de tidligste fotografiene fra Stavanger kan vi se hvordan disse hagene dannet grønne belter midt i sentrum.

Stavangers eldste hager var tilpasset terrenget

Terrassehagen på fotografiene tilhører eiendommen Nedre Strandgate 17. Den er en av de få gjenværende terrassehagene i byen vår og en representant for en lang og egenartet hagetradisjon. Disse hagene kan spores tilbake til 1600-tallet og er dermed de eldste overlevende hagene i sentrum. På 1600- og 1700-tallet var tomtene små og gatene trange; det var ikke plass til rommelige hager langs Vågen. Det var de få og rike borgerne som hadde anledning til å anlegge større hageanlegg inspirert av utlandets hagekunst – stort sett på landsteder som Hindal gård, Holmeegenes og Ledaal utenfor sentrum.

Nedre Strandgate for så lenge siden at datidens fototeknikk ikke yter det rettferdighet. Bygningene er ikke de samme i dag, men gateløpet er det samme.

Midt i Stavanger var det likevel plass til noen små, grønne lunger. Byens topografi førte til at eiendommene på begge sider av Vågen ble lange og smale, med sjøvendt bebyggelse. Sjøhusene ble bygd i strandkanten, på de mest verdifulle delene av tomtene. Her kunne skip ankre opp utenfor, og varer lastes og losses direkte mellom fartøy og sjøhus. Rett bak ble det bygd bolig- og forretningsgårder hvor kjøpmannsfamiliene bodde og arbeidet. Disse bygningene hadde fasade mot gateløp på baksiden av hele bygningskomplekset. Deretter, i skråningene på de indre delene av eiendommene, kom hagene. Disse var små parseller støttet opp av murer i bakkelandskapet. Denne inndelingen betydde at beboerne måtte krysse gata for å komme over i hagene sine. Tråkk og veier utviklet seg mellom bygninger, hager og bergknauser.

Det solvendte området fra Skagen til Kirkegata ble bebygd allerede i løpet av middelalderen, mens området fra Torget og utover på Straen fikk bebyggelse noe senere. På de tidligste fotografiene fra Stavanger kan vi se hvordan disse hagene dannet grønne belter midt i sentrum. I dag har hagene på Skagen-siden forsvunnet helt, men fortsatt finnes det rester igjen på Straen-siden.

Snø betyr vinter, og bare det vintergrønne er grønt på dette bildet fra ca. 1900.
En hagearkeologisk undersøkelse ville nok avdekket mange interessante spor etter hvordan beboerne i dette nabolaget har brukt hagene sine.

Historier å fortelle

Knud var nok ganske heldig. Denne delen av Nedre Strandgate, og hagene som hørte til, var en velstående del av byen. Rikdommen var et resultat av 1800-tallets handelsvirksomhet med saltet sild til Østersjøen og seilskutefart på verdens hav. Bygningen som Knud bodde i, hadde en flott leilighet i andre etasje, med utsikt til hagen. I første etasje var det butikker og kontorer, en travel by.

Det er ikke mange igjen av de gamle terrassetrappene, men den gamle fra Nedre Strandgate 17, der familien Helland bodde, opp mot Lars Hertervigs gate ligger der ennå.

Hagene gikk gjerne over flere nivåer. Opprinnelig ble det nok hovedsakelig plantet frukttrær og nyttevekster der, men trolig tok sjøfolk med seg mer eksotiske vekster. Restene av disse hagene kan vi fortsatt kan spasere i. Her aner vi stier og lave, klippede hekker inspirert av renessansens parterrer. Enkelte hardføre trær, busker og vårløk fra den tidligere beplantningen har overlevd.

Litt lengre ute på Straen var bebyggelsen mer blandet og ikke like velstående. Enkelte store og velbygde skipperhus lå vegg i vegg med hermetikkfabrikker og små, delvis overbefolkede hus. Her bodde industriarbeidere, håndverkere og dagarbeidere. Men også her var det rom for små hageflekker med blomster, grønnsaker og frukttrær. De gjenværende hagene, gamle kart og beskrivelser tyder på at hver av dem fikk sin individuelle utforming, en utforming de beholdt lenge, til tross for branner og mer eller mindre heldige ombygginger rundt dem. En hagearkeologisk undersøkelse ville nok avdekket mange interessante spor etter hvordan beboerne i dette nabolaget har brukt hagene sine.

Disse hageflekkene er ikke mange, men de kan fortelle mye. Fortellinger vil gå tapt.

Truende skygge

Boligbyggelaget Bate planlegger nybygg i Nedre Strandgate 40–44 like ved Gamle Stavanger – to fireetasjes blokker med næring og boliger. Det er planlagt 23 boliger i de tre øvre etasjene av byggene.

Det er lite igjen av hagen som Knud og søsteren likte så godt, hagen der familien samlet seg for å dele et glass og en god fortelling. Den ligger der fortsatt, innerst i Nedre Strandgate, ustelt, og med murer og trapper som forfaller. Den hvisker etter å bli tatt vare på, som det uvurderlige kulturminne den er. Og vi svarer. Det er en av disse hagene som er truet nå, like borti gata fra der hvor Knud og familien feiret unionsoppløsning og konfirmasjon. Planer for utbygging av terrassehagene i Nedre Strandgate 40–44 foreligger. Planer som verken tar hensyn til omgivelsene, terrenget, bygningstradisjonen eller nabolaget. To boligblokker skal presses inn og bryte enheten mellom historisk bebyggelse, hager og kaier i Gamle Stavanger. Disse hageflekkene er ikke mange, men de kan fortelle mye. Fortellinger vil gå tapt.

Les også

 1. Nybygg på Straen får gjennomgå

 2. Nye angrep på Stavangers unike kulturminne Gamle Stavanger

 3. Fjellmassen som stabiliserer Gamle Stavanger, må få ligge i ro

 4. Godt år for Bate boligbyggelag i 2016

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Historie
 3. Vågen i Stavanger
 4. Hage
 5. Gamle Stavanger

Mest lest

 1. De første sekserne er allerede i boks: – Høy klasse!

 2. Denne klokken skulle redde liv – nå er selskapet konkurs

 3. Miyako jubler for sekseren – en snau uke før restauranten åpner

 4. Sandnes-kvinne døde – mann i 20-årene siktet for uaktsom kjøring