Norsk havbruksnæring skal skape mer, ikke skatte mer!

DEBATT: Regjeringen foreslår grunnrenteskatt på havbruk fra 1. januar 2023. En slik endring vil stanse investeringene i næringen, og vil svekke Norges posisjon i internasjonal handel.

Med det nye statsbudsjettet vil havbruksbedrifter måtte tjene tre ganger mer enn andre bedrifter for å få samme overskudd. Bildet viser et lukket, flytende oppdrettsanlegg i Forsand i 2019.
  • Kornelius Vold
    1. nestleder Rogaland Unge Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi må gjøre det enklere, ikke vanskeligere å drive oppdrettsnæring i Norge. Norge har siden 1800-tallet vært en stor eksportør av fisk, og Stavanger-regionen har alltid vært et handelssenter for fiskerinæringen. Mye har skjedd siden den gang, og regionen må være tilpasningsdyktig. Siden 60-tallet har fiskerinæringen blitt mer og mer basert rundt oppdrettsanlegg, noen som har gjort næringen mer forutsigbar for alle parter.

Likevel ønsker regjeringen å gjøre Norge historiske ved å være det første landet i verden til å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen. En slik skatteøkning for norske oppdrettere vil ikke gjøre annet en å gi dem en vesentlig konkurranseulempe i forhold til utlandet. Dette er dårlig politikk for norsk næring og er direkte skadelig for mange lokalsamfunn. Det er stor risiko for at dette i sum kan gjøre denne viktige distriktsnæringen ulønnsom, og stoppe videre vekst, spesielt for enkelte bedrifter.

Med det nye statsbudsjettet vil havbruksbedrifter måtte tjene tre ganger mer enn andre bedrifter for å få samme overskudd. Kombinert med en særnorsk drivstoffprisøkning på over 350 prosent siden 2020, vil det være vanskelig å drive en lønnsom havbruksbedrift i Norge. I stedet for å føre politikk som setter norske arbeidsplasser i fare, bør vi konsentrere oss om å videreutvikle næringen. I dag er det slik at det fiskes i Norge, så sendes fisken for å bli filetert og pakket i Kina. Deretter sendes den tilbake til norske butikkhyller for salg. Denne prosessen skaper et unødvendig høyt co₂-avtrykk og fjerner norske arbeidsplasser.

I stedet for å stimulere til konkurser i næringen, bør man heller gå aktivt inn for at norsk fisk skal pakkes og fileteres i Norge. Slik sikrer man arbeidsplasser og mer verdiskapning til norsk næring. Norge burde være et attraktivt land å investere i. Vi har et stabilt samfunn med en velfungerende rettsstat, en sterk grunnlov og respekt for privat eiendomsrett. Nøkkelen for å tiltrekke seg investorer og tilstrekkelig kapital for å sikre velferd og arbeidsplasser, er at norsk næringsliv har langsiktige og stabile rammebetingelser. Resultatet av statens grådighet blir færre arbeidsplasser, færre distriktsgründere, færre oppdrag til vår industri, og er en gavepakke til våre konkurrenter. Også denne gangen er det distriktene som vil blø mest.

En slik skatteøkning for norske oppdrettere vil ikke gjøre annet en å gi dem en vesentlig konkurranseulempe i forhold til utlandet.
Publisert: