Skivebom om Wisting fra Aftenbladet

DEBATT: Stavanger Aftenblad heier på aktivitet utenfor sin egen stuedør, men når aktiviteten skjer i nord, ja da er det ikke måte hvordan problemene tårner seg opp.

Wisting-feltet er planlagt utbygd med en flytende installasjon av denne typen.
  • Kjell Giæver
    Kjell Giæver
    Direktør, Arctic Energy Partners
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

La Wisting ligge! skrives det på lederplass 4. november. Vi i Arctic Energy Partners har over 230 medlemsbedrifter fra hele Nord-Norge. Vi jobber for lokale ringvirkninger i Nord-Norge, og for våre medlemsbedrifter vil utbyggingen av Wisting ha stor betydning. Nord-Norge har tatt en lederposisjon i energiomstillingen. På mange områder viser vi verden hvordan vi kan lykkes med null utslipp. Wisting-utbyggingen vil sette nye standarder innen klima- og miljøinnovasjon, effektiv produksjon, og mål om null utslipp til luft og sjø.

Wisting er forsvarlig

Equinor kom 24. oktober med en tilleggsutredning til konsekvensutredningen til Wisting. Denne understreker det som har blitt sagt før – Wisting er teknisk og miljømessig forsvarlig. Utbyggingen inngår i Equinors klimaregnskap, og selskapets visjon om nullutslipp i 2050. Kravet til sikkerhet og miljø er de samme i nord, som utenfor kysten av Stavanger. Altså høye. HMS er alltid i førersetet i petroleumsindustrien. Sannsynligheten for utslipp er svært lav, og faren for utslipp er ikke større her enn andre steder på sokkelen.

Der Aftenbladet kanskje bommer kraftigst er argumentet om at leverandørindustrien har nok oppdrag og ikke trenger Wisting. Petroleumsrettet leverandørindustri i Finnmark og resten av Nord-Norge er avhengig av aktivitet i Barentshavet for å få nok oppdrag. På grunn av lite leteaktivitet i Barentshavet har bedrifter i Hammerfest måtte sende ut permitteringsvarsel i høst. Leverandørindustrien i nord er bekymret for framtidsutsiktene hvis det fortsetter med lite aktivitet i Barentshavet.

Wisting vil gi forutsigbarhet for industrien, arbeidsplasser og inntekter som trengs i en tid med energiomstilling og økte kostnader. Skrotes Wisting skroter vi også muligheten for et langsiktig arbeid med oppdrag og nye kompetansearbeidsplasser for leverandørindustrien i Finnmark.

Wisting er viktig for unge i nord

Et annet områder som en engasjert avis i Rogaland bør kjenne seg igjen i, er betydning av attraktive arbeidsplasser og samfunn. Forutsigbarheten som Wisting vil gi er viktig for å sikre bolyst i nordnorske lokalsamfunn. Unge i nord må vite at de har framtidsutsikter i regionen. Da må vi vise at vi satser på Nord-Norge gjennom å investere i prosjekter og arbeidsplasser. Bare se på hva Snøhvit-utbyggingen og Goliat-feltet har gjort for Hammerfest. Hammerfest var en falleferdig kystby på slutten av 90-tallet, men ringvirkningene fra olje og gass har skapt en ny by. Innbyggertallet i kommunen har snudd fra rundt 7000-til over 10.000 i dag. Inntektene fra prosjektene har gitt nytt kulturhus, nytt omsorgssenter og en lokal leverandørindustri som leverer for over 2 milliarder hvert år. Stavanger har vel også kjent på denne effekten?

Verden trenger mer olje og gass, aktivitet, oppdrag og arbeidsplasser til industrien. Dette gjenspeiles i den felles erklæringen som Norge og EU nylig har signert om fortsatt leting og investeringer i norsk olje og gass. Vi må ha en energimiks av olje, gass og ny energi for å lykkes med den grønne omstillingen. Europa er i energikrise og uten mer gass fra Norge og Nord vil det gå fra ondt til verre. I august la Oljedirektoratet fram sin ressursrapport for 2022 som gir et bilde av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. En av de største utfordringene ifølge rapporten er et betydelig fall i produksjonen fra 2030.

Godt potensial for funn

Basert på dagens prognose, må altså en stadig større del av produksjonen fra 2030 og utover komme fra ressurser som ennå ikke er påvist. Mye av dette vil komme fra mindre funn nær eksisterende infrastruktur, men samtidig må det også gjøres større funn. Potensialet for å gjøre store funn er størst i lite utforskede områder og områder som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, altså fra Barentshavet. Det er ingen tvil om at vi på et punkt må bruke mye mindre olje og gass en i dag, men før vi som samfunn er kommet dit, må vi omstille oss gjennom denne energimiksen. Det innebærer å utnytte ressursgrunnlaget i Barentshavet og en utbygging av Wisting-feltet med nye ressurser og ny gassinfrastruktur vil være riktig og viktig også inn i fremtiden. Vi må ikke la Wisting ligge.

Forutsigbarheten som Wisting vil gi er viktig for å sikre bolyst i nordnorske lokalsamfunn. Unge i nord må vite at de har framtidsutsikter i regionen. Da må vi vise at vi satser på Nord-Norge gjennom å investere i prosjekter og arbeidsplasser.
Publisert: