På tide å fange ekte klima-«Pokémon» på Stortinget!

Vi kan sterkt redusere utslipp fra veitrafikken ved å øke drivstoffavgiftene kraftig, samle dem i en pott – og så dele ut alt i en belønningsordning hvor gevinsten blir større for dem som kjører lite fossilt.

Om drivstoffavgiften økes med 5 kr literen, og pengene deles ut i en ordning som belønner overgang fra fossilt brennstoff til gange, sykling, elbil og kollektivtrafikk, vil miljøvennlig transport vinne og utslippene gå ned. 70 prosent av oss vil tjene på en slik la-forurenser-betale-ordning.

Debattinnlegg

 • Erlend Kristensen
  Erlend Kristensen
  Miljøpartiet De Grønne, Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Susanne Heart fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil at vi skal «spille» Pokémon GO for klimaet. Hun viser til klimabelønningsordningen KAF (karbonavgift til fordeling), som MDG har foreslått skal utredes, og som Stortinget skal votere over torsdag.

Modellen er fremmet av den anerkjente professoren James Hansen ved Columbia University i New York (se denne videoen, etter 14 min. og 20 sek.). Han besøkte i forrige uke Norge for blant annet å tale for modellen, som han til og med har kalt løsningen på klimakrisen!

Ordningen vil være en effektiv katalysatorer for det grønne skiftet og bærekraftige arbeidsplasser ved at fossile alternativer utkonkurreres av fornybare.

En belønningsordning!

Dessverre er det svært få som kjenner til ordningen som snur vårt forhold til avgifter på hodet. Jeg har derfor lyst å beskrive modellen nærmere og tar utgangspunkt i forslaget fra Miljøpartiet om en økning av bensin- og dieselprisen med 5 kr for personbiltransporten.

De som tar miljøvennlige valg, blir belønnet, mens forurenser betaler. At belønning virker bedre enn kun straff, er elementært! Det bli en konkurranse om å ha høyest «level» innen miljøvern.

Ordningen vil være en effektiv katalysatorer for det grønne skiftet og bærekraftige arbeidsplasser ved at fossile alternativer utkonkurreres av fornybare.

Hele økningen i avgifter samles i en pott og betales uavkortet og likt tilbake til alle i landet via ordningen vi har etablert når vi har betalt for mye skatt.

Forskere mener at prisen må opp i 25–30 kr literen for at det skal lede til nødvendige endringer. Men 5 kr literen er også en betydelig økning – og som sagt, belønning virker bedre enn kun straff!

6,2 milliarder overføres fra dem som kjører fossilt til belønning dem som velger miljøvennlige alternativer.

Fire grupper

Så hva gir ordningen i belønning og straff? Vi kan dele det norske folk i fire grupper:

 1. Unge under 18, eldre som ikke kjører bil, fotgjengere, syklister/elsyklister, kollektivreisende og de som kjører elbil. Denne gruppen utgjør 50 prosent av Norges befolkning. I modellen tjener disse 200 kr i måneden på å velge miljøvennlige alternativer.
 2. 16,7 prosent kjører ca. 7000 km i snitt i året. De betaler 244 kr mer i måneden, men får tilbake 200 kr. Dermed har de et tap på 44 kr.
 3. 16,7 prosent kjører ca. 12.000 km i snitt. De betaler 400 kr mer hver måned, men får som alle andre 200 kr tilbake, som gir et tap på 200 kr.
 4. 16,7 prosent kjører ca. 17.000 km i snitt. De betaler 550 kr ekstra hver måned, men får 200 kr tilbake, altså et tap på 350 kr.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrå statistikk over kjøremønsteret i 2015, med anslått reduksjon på ca. 10 prosent fossilbilbruk. Dette leder til at 6,2 milliarder overføres fra dem som kjører fossilt til belønning av dem som velger miljøvennlige alternativer.

Dermed har vi to grupper på opp mot 70 prosent som med enkle grep tjener på modellen eller går i null.

Så er «konkurransen» i gang

Ordningen vil lede til at alle vil forsøke å innrette seg mest mulig fornuftig, slik at en får netto gevinst i stedet for tap.

Gruppen som kjører 7000 km, vil tenke at det ikke er mye som skal til for at de går i null eller til og med tjener på ordningen.

Dermed har vi to grupper på opp mot 70 prosent som med enkle grep tjener på modellen eller går i null.

Rundt 30 prosent vil tape på ordningen. Men det er det få som liker. Dermed er konkurransen i gang, og snart velger mange både gange, elsykkel, elbil eller reiser kollektiv i ny og ne.

Men da begynner den store gruppen på 70 prosent å mene at de får for lite betalt for innsatsen. Dermed krever de høyere drivstoffpriser, slik at de opprettholder en «anstendig» belønning. Dette skjedde faktisk med en lignende ordning i British Columbia i Canada våren 2016, da flere enn 100 bedrifter krevde høyere avgifter.

Det er gode argumenter for at distriktene bør kompenseres ekstra, inntil det er en velfungerende hurtigladeinfrastruktur i hele landet.

Distriktene

Et typisk argument mot ordningen er at dette vil gå ut over distriktene. Beregninger viser derimot at det er de som bor i forstedene, som bruker bilen mest. Dette betyr at det overføres mer penger til distriktene enn de betaler ekstra. Samtidig har ikke distriktene godt nok kollektivsystem. Hurtigladeinfrastrukturen for elbiler er heller ikke på plass. Det er derfor gode argumenter for at distriktene bør kompenseres ekstra, inntil det er en velfungerende hurtigladeinfrastruktur i hele landet.

5 prosent nedjustering av belønningen for fire av fem som bor i tettbebygde strøk, gir en ekstra overføring av 500 millioner til distriktene fra byene. En slik justering ville gitt 10 kr i lavere belønning for dem som bor i byer, mens én av fem i distriktene får 40 kr mer hver måned.

Det skader ikke å gjøre klimakrisen til en konkurranse og gi belønning for innsatsen.

Justeringer

Vi kan også justere ned med for eksempel 5 prosent for utbygging av hurtiglading for elbiler. Dette ville gitt ytterligere overføring av 500 millioner fra byene til distriktene.

Det er altså også mulig å justere ordningen for uønskede virkninger eller ønskede politiske prioriteringer. Men hovedregelen om at alt skal betales likt tilbake til folket bør ikke utvannes uten gode begrunnelser. I så tilfelle ville vi være tilbake til det ordinære avgiftssystemet vi har i dag, som har lite legitimitet blant store deler av folket – og dermed har vi i vår demokratiske modell ikke muligheter til å sette avgiften på et nivå som virker.

Klimakrisen er ingen lek! Men det skader ikke å gjøre klimakrisen til en konkurranse og gi belønning for innsatsen, slik Miljøpartiet De Grønne vil! Nå er det på tide å fange ekte klima «Pokémon» på Stortinget!

Les også

 1. Grøn avgift skal tilbake til folket

 2. Pokémon Go for klimaet

 3. Norge kan bidra effektivt i klimasaken

 4. Rasmus Hansson angriper Venstres grønne skifte

Publisert:
 1. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 2. Klimautslipp
 3. Stortinget

Mest lest akkurat nå

 1. De fleste ungene ble skremt og sprang bort, men fire ble med den fremmede mannen

 2. Ny direkterute fra Sola

 3. Cruise-film fra Stavanger skal ut i hele verden

 4. Gladmelding til Bryne-fansen: – En av de beste i ligaen

 5. Vinden skaper trøbbel – ferjer ble omdirigert til Hanasand

 6. Spotify fjerner Neil Youngs musikk