• «Norge som nasjon har kompetansen og evnen til å forvalte ressursene også i sårbare områder i nord», skriver Per Steinar Stamnes, leder for Industri Energi Statoil Sokkel. Anders Minge

LO og Stortinget bør si ja til konsekvensutredning i nord

Den politiske striden om vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja hardner til. Et stort spenningsmoment er om hva LO-kongressen og landsmøtet i Arbeiderpartiet vil komme til å vedta.