• «Det er vanskeligere å opprettholde et organisert arbeidsliv hvis man legger til rette for at flere skal ha midlertidige jobber, slik regjeringen gjør», skriver Kaia Storvik. Shutterstock

Høyres arbeidsliv er ikke så norsk

DEBATT: Arbeidslivet blir ikke godt bare av at vi sier det skal være det.