• «Polariseringen mellom medisiner og psykososiale tiltak som Kari Vevatne prediker og ønske om å innføre gamle metoder som kan være skadelig for noen pasientgrupper, kan umulig være til det beste for brukerne av psykiske helsetjenester», skriver Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg. Illustrasjonsfoto, Shuttertock

Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller

DEBATT: Kari Vevatne, politisk nestleder i Rogaland Venstre, hadde 10. mai et debattinnlegg med en rekke påstander som ikke bør stå uimotsagt.