Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller

DEBATT: Kari Vevatne, politisk nestleder i Rogaland Venstre, hadde 10. mai et debattinnlegg med en rekke påstander som ikke bør stå uimotsagt.

«Polariseringen mellom medisiner og psykososiale tiltak som Kari Vevatne prediker og ønske om å innføre gamle metoder som kan være skadelig for noen pasientgrupper, kan umulig være til det beste for brukerne av psykiske helsetjenester», skriver Joar Øveraas Halvorsen og Jan Ivar Røssberg.
  • Joar Øveraas Halvorsen
    Psykolog, Ph.D, St. Olavs Hospital
  • Jan Ivar Røssberg
    Professor og overlege, Universitetet i Oslo
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er viktig at personer med psykiske helseplager mottar god og balansert informasjon for å kunne ta informerte valg om egen helsetilstand og eventuell behandling. Vevatnes ensidige og tendensiøse påstander risikerer å frarøve pasienter og pårørende denne muligheten.

Les også

Kari Vevatnes innlegg 10. mai: «Det utføres rundt 600 selvmord i Norge i året. Svært lite gjøres for å forebygge.»

Om antidepressiva faktisk øker selvmordsfaren ved psykiske lidelser er fremdeles, i verste fall, uavklart.

Ingen økning i selvmord

Vevatne fremsetter blant annet at en viktig årsak til selvmord i psykisk helsevern er bivirkninger av antidepressiva. For å underbygge påstanden om at antidepressiva fører til økt selvmordsfare, viser Vevatne til en artikkel på forskning.no som omtaler en meta-analyse som finner alvorlige bivirkninger av ett SNRI-preparat (Duloksetin) hos ikke-deprimerte kvinner som behandles med medisinen mot inkontinens. Studiet finner ingen økning i selvmord, selvmordsforsøk eller selvmordstanker, men at Duloksetin fører til alvorlige bivirkninger i pasientgruppen (altså psykisk friske kvinner som behandles for inkontinens) som antas å være risikofaktorer for suicidalitet. Dette studiet sier altså ingenting om økt selvmordsfare hos pasienter som tar antidepressiva for depresjon eller andre psykiske lidelser.

Om antidepressiva faktisk øker selvmordsfaren ved psykiske lidelser er fremdeles, i verste fall, uavklart. I en stor meta-analyse av såkalte individuelle pasientdata fant man at blant voksne (25 år eller eldre) førte antidepressiva til lavere suicidalitet sammenlignet med placebo, mens det hos unge voksne (18-24 år) ikke var noen forskjell i suicidalitet mellom de som fikk antidepressiva og de som fikk placebo.

Det er imidlertid viktig å understreke at det finnes studier som antyder at antidepressiva er forbundet med en økning i selvmordstanker sammenlignet med placebo blant barn og unge. Men det er også viktig å merke seg at selv om antidepressiva er forbundet med en økning i selvmordstanker hos noen barn og unge, er ikke antidepressiva forbundet med et økt antall gjennomførte selvmord hos barn og unge.

Har en viktig plass

Vi er enig med Vevatne at psykososiale behandlingstilnærminger har en viktig plass i behandling av psykiske lidelser. For noen psykiske lidelser har psykososiale behandlingstilnærminger bedre effekt enn medisiner (for eksempel ved angst og personlighetsforstyrrelser), mens for depresjon har kombinasjonsbehandling av psykoterapi og medikamentell behandling bedre effekt enn behandling med enten psykoterapi eller medisiner alene. For mer alvorlige psykiske lidelser, som for eksempel psykose, har vi dessverre ikke noen dokumentasjon på behandling uten bruk av medikamenter.

80 år gammel metode

Det er interessant å merke seg at Vevatne fremholder elementer fra det Terapeutiske Samfunn, en 80 år gammel metode som ikke anvendes ved sykehusposter for psykiske lidelser i dag, som et alternativ til medikamentell behandling. Studier fra 90-tallet viste at pasienter med alvorlige psykiske lidelser ble dårligere av denne type behandling.

Det er betenkelig at Vevatne kan anbefale en slik metode med den kunnskapen vi har i dag.
Polariseringen mellom medisiner og psykososiale tiltak som Vevatne prediker og ønske om å innføre gamle metoder som kan være skadelig for noen pasientgrupper, kan umulig være til det beste for brukerne av psykiske helsetjenester. Miljøterapi og medisiner bør ikke være et enten eller, men et både og.

Publisert: