Dødens håndlangere i Jerusalem

DEBATT: Israel ha en lang historie i å forsyne rasister, diktatorer og massemordere med våpen, også i strid med internasjonal rett. Informasjon om denne praksisen blir undertrykt.

Israels våpenindustri har i flere tiår eksportert til tvilsomme regimer verden rundt. Her et bilde av et nytt produkt, håndvåpenet X95 fra Israel Weapon Industries (IWI).

Debattinnlegg

  • Pål Hadler
    Pål Hadler
    Advokat
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

«Et skoleeksempel på etnisk rensing», sier FNs høykommissær for menneskerettigheter om det som skjer med rohingyaene i Myanmar (tidl. Burma). De fordrives i hundretusentall, ved mord og brann, voldtekt og lemlestelse. Dette er den grusomme finalen i en prosess som har pågått over flere tiår.

EU fordømmer barbariet og har lenge nedlagt forbud mot våpensalg til Myanmars militærjunta, det samme har USA gjort.

Men i Jerusalem har Myanmars junta i alle år funnet velvillige håndlangere som kan bistå med stridsvogner, patruljebåter, håndvåpen og opplæring i kampteknikk og våpenbruk.

Folkemordet på Guatemalas mayaindianere alene omfattet om lag 200.000 mennesker.

Apartheid og Sør-Amerikas diktaturer

Israels militære støtte til juntaens forbrytelser burde ikke overraske noen. Israel har lenge vært en bidragsyter til bestialitetens historie, men dette er i liten grad blitt belyst i norske medier. Israels helhjertede støtte til Sør-Afrikas apartheid-regime burde likevel være vel kjent.

På 1980-tallet var rasistene i Pretoria Israels viktigste våpenkunde. Det militære samarbeidet var meget omfattende og i strid med FNs våpenembargo.

Israel var også en solid støttespiller til Argentinas militærjunta i årene 1976 til 1983. Juntaens skitne krig mot Argentinas folk rammet også tusenvis av jøder. Like fullt var Argentina Israels viktigste våpenkunde i Latin-Amerika.

Kundekretsen omfattet også Somozas Nicaragua, Augusto Pinochets Chile, Bolivia og Guatemala. Støttet av israelsk militæropplæring og av israelske våpen, alt fra fly og stridsvogner til håndvåpen, kunne disse militærdiktaturene fengsle, torturere og henrette hundretusener av sivile. Folkemordet på Guatemalas mayaindianere alene omfattet om lag 200.000 mennesker.

En muslimsk bosnisk kvinne sørger ved kistene til 175 av ofrene for de bosnisk-serbiske krigsforbrytelsene tidlig på 1990-tallet. De ble funnet i en massegrav og gravlag først i 2014. Israels våpensalg til serberne stoppet ikke på grunn av FNs våpenembargo.

Massakrer på Balkan og i Rwanda

Gjennom bevæpning av serbiske hærstyrker, medvirket Israel også til etnisk rensing og folkemord på bosniske muslimer under krigen fra 1992 til 1995. Mest kjent er massakren på 8000 muslimer i Srebrenica i 1995. Hertil kommer titusener av voldtekter samt mishandling, utsulting og drap på fanger i serbiske konsentrasjonsleirer. Ikke siden Holocaust har Europa opplevd tilsvarende forbrytelser.

Israels våpenleveranser vedvarte også etter at serbernes overgrep var kjent, og etter at FN hadde nedlagt våpenembargo.

Det ufattelige folkemordet på om lag 800.000 tutsier i Rwanda i 1994 ble også støttet av israelske våpenleveranser, og heller ikke her kan Israel si seg fri for medansvar.

Les også

Fersk livstidsdom: «Slakteren dømt for folkemord»

Jo grovere forbrytelser Israel medvirker til gjennom sine våpenleveranser, dess større grunn vil høyesterett finne for å avskjære informasjonen til landets innbyggere.

Lokk på medvirkning til krigsforbrytelser

De øverst ansvarlige for våpenleveransene til Serbia og Rwanda var de på den tid nykårede fredsprisvinnerne statsminister Yitzhak Rabin og utenriksminister Shimon Peres. I den israelske avisen Haaretz den 26. januar 2015 feller professor Yair Auron, direktør ved Institutt for holocaust og folkemord i Jerusalem, en hard dom over de to statsmennene. Han fastslår blant annet at «hva staten Israel gjorde er intet mindre enn medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten».

Med hjemmel i Israels lov om informasjonsfrihet (Freedom of Information law) har Professor Auron, sammen med den israelske menneskerettsadvokaten Eitay Mack, gjentatte ganger krevet at forsvarsdepartementet fremlegger informasjon om landets våpeneksport. Begjæringene er konsekvent blitt avslått av departementet, med støtte fra Israels høyesterett.

I en dom fra desember 2016, i forbindelse med folkemordene i Bosnia, konkluderte høyesterett med at det ville være skadelig for Israels internasjonale stilling dersom en åpnet opp for informasjon om de israelske våpenleveransene.

I en tilsvarende sak i april samme år, vedrørende folkemordene i Rwanda, kom høyesterett til samme resultat.

Flere saker kunne vært nevnt. De har alle det til felles at både rettsforhandlingene og dommene er omgitt av hemmelighold og pålegg om taushetsplikt. Deler av rettsforhandlingene har også skjedd «ex parte». Det vil her si at retten har avskåret informasjonsrekvirenten, menneskerettsforkjemperne, fra å følge forhandlingene.

Disse dommene synes ellers å innebære at jo grovere forbrytelser Israel medvirker til gjennom sine våpenleveranser, dess større grunn vil høyesterett finne for å avskjære informasjonen til landets innbyggere.

Når Israel markedsfører sine våpen under garantien «Combat proven», har landet for så vidt sine ord i behold.
Israels våpenindustri er teknologisk på aller høyeste nivå, har i flere tiår eksportert til tvilsomme regimer verden rundt. Her Red Sky 2, neste generasjon av et system som oppdager raketter og droner.

«Utprøvd i kamp»

Våpeneksporten er viktig for Israel ikke bare rent økonomisk. Den tjener også som betalingsmiddel ved kjøp av internasjonal støtte, særlig fra utviklingsland. I begge henseender er kjøpernes vandel av underordnet betydning. Men Israel ønsker like fullt å fremstå som en sivilisert og anstendig nasjon. Derfor må våpeneksporten tones ned vis-à-vis omverdenen, ved hemmelighold, taushetsplikt, bortforklaringer og, som Haaretz påpeker i en lederartikkel den 27. september i år, ved åpenbare løgner.

Men når Israel markedsfører sine våpen under garantien «Combat proven» (utprøvd i kamp), har landet for så vidt sine ord i behold. Ikke minst er våpnene utprøvd under Israels tallrike angrep på sivile mål i Libanon, Gaza og på Vestbredden.

Publisert: