• – Jeg synes at Subsea 7 har grunn til å være stolt av seg selv. Det er nemlig ikke en selvfølge, eller regelen, at selskaper som er i en nedbemanningsprosess, velger å skåne arbeidstakere med spesielle utfordringer, skriver Bjørg Ravnøy. Her Bjarni Dagbjartsson (31) som har sykdommen MS, men jobber likefullt i 80 prosent-stilling. Jon Ingemundsen

Håpet er at man kan være til nytte

DEBATT: Når målet til regjering og Storting er at de ønsker flere ut i arbeid, og de har satt det som et spesielt mål å få flere personer med funksjonsnedsettelse ut i arbeid, så blir mitt spørsmål: Hva skal til for at bedriftene velger å ansette samt beholde arbeidstakerne med helseutfordringer og skåne dem i en nedbemanningssituasjon?