Håpet er at man kan være til nytte

DEBATT: Når målet til regjering og Storting er at de ønsker flere ut i arbeid, og de har satt det som et spesielt mål å få flere personer med funksjonsnedsettelse ut i arbeid, så blir mitt spørsmål: Hva skal til for at bedriftene velger å ansette samt beholde arbeidstakerne med helseutfordringer og skåne dem i en nedbemanningssituasjon?

– Jeg synes at Subsea 7 har grunn til å være stolt av seg selv. Det er nemlig ikke en selvfølge, eller regelen, at selskaper som er i en nedbemanningsprosess, velger å skåne arbeidstakere med spesielle utfordringer, skriver Bjørg Ravnøy. Her Bjarni Dagbjartsson (31) som har sykdommen MS, men jobber likefullt i 80 prosent-stilling.

Debattinnlegg

 • Bjørg Ravnøy
  Sauda
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Den 29. mars hadde Aftenbladet en reportasje om Bjarni Dagbjartsson som er rammet av multippel sklerose (MS), og jeg ble svært glad og optimistisk av det jeg leste. Han stod fram som en positiv person som elsker jobben sin i oljeselskapet Subsea 7. Og det var tydelig at jobben er en viktig del av hans liv, hvor han kan oppleve mestring og samtidig gjøre en jobb for firmaet.

Håp og inspirasjon

Jeg vil tro at artikkelen også gir andre mennesker med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse håp og inspirasjon i sine liv. Håpet er at man kan være til nytte, få bruke sine ressurser på lik linje med andre arbeidstakere, og at Bjarni gir andre tro på at det faktisk er mulig å være i arbeid, og at man er en viktig deltaker i samfunn og arbeidsliv.

Jeg synes også at Subsea 7 har grunn til å være stolt av seg selv. For det er nemlig ikke en selvfølge, eller regelen, at selskaper som er i en nedbemanningsprosess gjennom tre perioder, velger å skåne arbeidstakere med spesielle utfordringer. Det har de klart og jeg tror det er fordi de velger bevisst å gjøre nettopp det, så bra!

Inkluderende arbeidsliv

Nav Arbeidslivssenter i Rogaland forteller at de har 700 bedrifter som har avtale om et inkluderende arbeidsliv, de er IA-bedrifter. Målene med dette er flere:

 • Å bedre arbeidsmiljøet for folk.
 • Å redusere fravær.
 • Hindre utstøting.
 • Her samarbeider Nav og bedriftene om å legge til rette for arbeidstakeren slik at målene kan nås.

Men betyr det at de arbeidstakere med ulike funksjonsnedsettelser som selv har skaffet seg arbeid, altså utenom Nav sysystemet, ikke blir en del av denne målgruppen? Og betyr det at disse ikke får spesielt vern ved nedbemanning? Dette er jeg usikker på.

Sliter mer

For en arbeidstaker med helseutfordringer vil det å miste jobben kunne få store konsekvenser både økonomisk og mentalt. Det er en kjensgjerning at man sliter mer enn de såkalt friske med å bli innkalt til intervju, noe som igjen reduserer muligheten til å få arbeid.

Å bli arbeidsledig over tid vil ofte svekke selvbildet, man føler seg mindre verdt, mister det sosiale som kolleger er en viktig del av, man kan få søvnproblemer og bli mer og mer isolert. Så igjen kan slike problemer få store konsekvenser ikke bare for den det gjelder, men også i form av utgifter for samfunnet. (Jeg mener her ikke å undervurdere konsekvensene av arbeidsledighet for vanlige arbeidstakere, men velger å rette søkelyset på funksjonshemmede/kronisk syke).

Når målet til regjering og Storting er at de ønsker flere ut i arbeid, og de har satt det som et spesielt mål å få flere personer med funksjonsnedsettelse ut i arbeid, så blir mitt spørsmål: Hva skal til for at bedriftene velger å ansette samt beholde arbeidstakerne med helseutfordringer og skåne dem i en nedbemanningssituasjon? Jeg tenker at slike virkemidler vil være til gode for enkeltindivider og for storsamfunnet. De det gjelder vil også være gode ambassadører og forbilder for unge personer med ulike funksjonsnedsettelser, som skal ut i arbeidslivet. Og for hvem blir konsekvensene størst, arbeidstaker eller firma? Jeg har ofte fått det inntrykket at selv om bedrifter går i millionoverskudd, så er ikke det godt nok, overskuddet burde vært høyere?

Hva mener bedriftene må til?

Vel, jeg vil berømme Aftenbladet som setter søkelyset på et viktig tema og personifiserer det slik det ble gjort i denne saken. Jeg vil jo tro at de arbeidstakere jeg viser til, er få i forhold til de «friske». Det hadde vært interessant om vi kunne fått vite fra bedriftene selv om hva som må til for at de vil ansette flere personer med helseutfordringer.

Les også

 1. MS-syke Bjarni lar ikke sykdommen stoppe han

 2. – Rogaland er gode på inkluderende arbeidsliv

Publisert:
 1. Debatt
 2. Arbeidsliv
 3. Funksjonsnedsettelse
 4. Nedbemanning

Mest lest akkurat nå

 1. Tromsø utlignet på overtid

 2. Mistet seieren to minutter på overtid mot Tromsø

 3. 900 meter lang «orm» på Ålgård skal gi drikkevann til hundretusenvis

 4. Raste mot dommeren: – Jeg ble lurt

 5. Over en million tv-seere så huset deres i beste sendetid

 6. Da hun ble gravid med sin homofile venn, ringte Anniken Huitfeldt for å spørre om det alle lurte på