• «Det er faktisk slik at når myndigheten til å gi et løyve etter loven er lagt til fylkeskommunen, betyr det at Samferdselsdepartementet ikke har noen rolle eller myndighet i saken», skriver Ketil Solvik-Olsen. Pål Christensen

Høgsfjord-ferja ligger under fylkeskommunens myndighet

DEBATT: Det er mange som ønsker en avklaring på om det blir privat ferjedrift over Høgsfjorden. Det forstår jeg godt.