Taxfree-ordningen er en solidarisk modell

DEBATT: Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud.

«Å redusere inntektsgrunnlaget til Avinor gjør at småflyplassene lever farlig», skriver Torstein Rudihagen.

Debattinnlegg

 • Torstein Rudihagen
  Torstein Rudihagen
  Samfunnskontakt, Travel Retail Norway
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I en kronikk i Aftenbladet 20. mars gir SV-representantene Ingrid Kristine Aspli og Akosua Awuku en ensidig negativ framstilling av taxfree-ordningen.
Faktum er at tax free-ordnignen bidrar til å finansiere kritisk infrastruktur over hele landet. Offentlige utredninger har vist at miljø- og helsegevinstene ved å fjerne ordningen er svært begrensede.

Juble høyt

SVs argumentasjon ser ut til å glemme at det internasjonalt er normalt å finansiere flyplass-tilbudet med inntekter fra taxfree. Avvikles den norske taxfree-ordningen, vil ikke salget forsvinne. Det vil flyttes fra norsk jord til avgangshallene på flyplassene i Europa. Flyplassene rundt om i Europa vil juble høyt over handlelystne nordmenn dersom norsk taxfree fjernes. Norge minster derimot 2,5 milliarder kroner som hvert år bidrar til å finansiere driften ved Avinors flyplasser.

Det som skiller den norske modellen fra andre land, er nemlig at inntektene fra taxfree overføres til Avinor, som så kan finansiere drift ved flyplasser som går med store underskudd. Per i dag utgjør dette 39 av Avinors totalt 46 flyplasser. Den norske ordningen er en solidarisk modell som gjør det mulig å ha et godt flyplasstilbud ute i distriktsnorge.

Utredningen peker på marginale klimagevinster ved å fjerne ordningen.

Om en i stedet skulle finansiere gjeldende flyplasstilbud over statsbudsjettet, måtte disse flyplassene forsvare sin eksistens i hvert eneste statsbudsjett i årene som kommer. Erfaringen er at det er svært vanskelig å vinne konkurransen med vei, bane og alle andre gode formål.

Les også

Da taxfreebutikkene flyttet spriten, falt salget. Akkurat som planlagt

Velfylte hattehyller

Aspli og Awuku er opptatt av taxfree-ordningens konsekvenser for helse, miljø, statens inntekter og sosialpolitikken. Samtlige momenter er behandlet i en offentlig utredning om tordningen som regjeringen la frem for Stortinget i fjor høst.

I den offentlige utredningen har Folkehelseinstituttet anslått at alkoholkonsumet vil gå ned med 2-4 prosent dersom ordningen fjernes. Folk slutter ikke å kjøpe alkohol selv om ordningen fjernes i Norge, de flytter sine kjøp til flyplasser i utlandet. Helsemessig vil alkoholforbruket altså bli marginalt endret. Tilbake står vi igjen med velfylte hattehyller og tyngre fly, som igjen vil kreve mer drivstoff.

Utredningen peker på marginale klimagevinster ved å fjerne ordningen. Flyene slipper ikke ut mindre CO₂ fordi flyplassene finansieres med skatt heller enn Avinors inntekter. Hvis målet er klimagevinst, forutsetter det derimot en betydelig reduksjon av dagens flyplasstilbud.

Les også

Taxfree-ordningen er en solidarisk modell

Les også

Nå kan reisende handle taxfreevarene på nett

Samme lovverket

Å redusere inntektsgrunnlaget til Avinor gjør at småflyplassene lever farlig. De største flyplassene med mest trafikk går med overskudd og vil uansett kunne videreføre drift. Å avvikle tax free-ordningen er ikke et målrettet virkemiddel for den som er opptatt av å redusere flytrafikken.

Noen vil vurdere om taxfree-salget bør overlates til Vinmonopolet. Hva er i så fall den helsepolitiske og samfunnsøkonomiske gevinsten med det? Travel Retail Norway, som driver i dag, er underlagt akkurat samme lovverket og kontrollen som Vinmonopolet.

Avinor har sagt at de frykter at inntektene går dramatisk ned dersom Vinmonopolet skal overta ordningen. Det er også risiko for at Vinmonopolet selv taper på å forvalte ordningen. I regjeringens utredning sier Vinmonopolet at de må danne et nytt selskap som skal frigjøre seg fra monopolets bestemmelser for å kunne tilby et alternativ som er på nivå med dagens ordning. Det er heller ikke problemfritt – verken EØS-rettslig eller økonomisk – å gjøre en slik tilpasning.

Akkurat derfor har også Stortinget bedt regjeringen om å utrede dette videre.

Vent på utredningen

Offentlige utredninger viser oss at taxfree-ordningen bidrar til å finansiere dagens flyplasstilbud. Vi vet at det er marginale helse- og miljøgevinster ved å fjerne ordningen. Den ventede utredningen vil gi oss svar på om det er hensiktsmessig at Vinmonopolet forvalter ordningen. Jeg tror at SV også ville være tjent med å vente på denne utredningen før de konkluderer.

Les også

 1. Taxfree-salget kan overtas av Vinmonopolet

 2. Siv Jensen trosser taxfree-press fra Stortinget

Publisert:
 1. Debatt
 2. Vinmonopolet
 3. Avinor
 4. Flyplass
 5. Folkehelseinstituttet

Mest lest akkurat nå

 1. Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Tasta – skal ha klaget på høy musikk

 2. - Den mest kunn­skaps­rike vi kjente

 3. Kraftig økning: 754 nye smittede på Nord-Jæren

 4. Grønt nivå i skoler og barne­hager i Stav­anger og Sandnes

 5. Avviser at kroppsbyggere er mer skeptiske til vaksinen: – Det er heller motsatt

 6. Hvilket land har klart seg best gjen­nom pan­demien? Norge, Sverige eller Dan­mark?