Paragraf 2c i abortloven må bort

DEBATT: KrFs viktigste prioritering er å sikre retten til liv og likeverd for alle.

«Ved dagens abortlov og paragraf 2c åpner vi opp for at mennesker som ikke er funksjonsfriske, blir fratatt muligheten til å vokse opp», skriver Olaug V. Bollestad. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

 • Olaug V. Bollestad
  Olaug V. Bollestad
  Stortingsrepresentant (KrF)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Noen vil si at begrepet sorteringssamfunn er skremselspropaganda. Det er naivt å si. Norge er på mange måter allerede et sorteringssamfunn i dag.

Vi har en paragraf 2 i abortloven som gir mulighet til abort på grunn av avvik og sykdom hos fosteret etter uke 12. Dette innebærer en vurdering av menneskers egenskaper og sortering på bakgrunn av egenskaper og diagnoser.

Lukes bort

I dag blir blant annet Down syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort fra uke 12 og helt opp til levedyktig alder. Ved dagens abortlov og paragraf 2c åpner vi opp for at mennesker som ikke er funksjonsfriske, blir fratatt muligheten til å vokse opp. Dette bidrar til å bygge et samfunn som ikke dyrker mangfoldet, men der de som er annerledes, lukes bort.

Les også

Aborttallene steg kraftig siste året

Dette sender et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede og annerledeshet. Paragrafen indikerer at menneskeverdet kan graderes, og at noen mennesker er mindre verdt enn andre, ettersom noen fostre har et svakere vern mot å bli valgt bort enn andre.

Utviklingen viser at stadig flere anlegg og egenskaper kan avdekkes tidlig i fosterlivet.

Det er ikke likeverd når fristen for å få innvilget abort er forskjellig, avhengig av fosterets egenskaper. Fostre som er eller potensielt kan bli syke, kan – med dette som eneste begrunnelse – aborteres senere i svangerskapet enn fostre uten kjente eller spesielle egenskaper.
Å fjerne denne paragrafen vil fjerne (potensiell) sykdom hos fosteret som selvstendig kriterium for abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke. Det betyr ikke disse fostrene får et sterkere vern enn andre – det betyr bare at de får samme vern. KrF mener det må gjøres helt klart at et fosters egenskaper ikke kan være et selvstendig kriterium for å få innvilget en sen abort.

Utviklingen viser at stadig flere anlegg og egenskaper kan avdekkes tidlig i fosterlivet. Utviklingen tilsier også at de som bærer fosteret, vil kunne få kunnskap om fosterets egenskaper stadig tidligere i svangerskapet. Dermed vil også stadig flere anlegg og egenskaper – enten vi i dag betrakter dem som sykdommer eller ikke – kunne komme inn under paragraf 2c.

Uten en lovendring vil det være den medisinske utviklingen og nemndenes praksis som avgjør det faktiske innholdet i denne paragrafen – ikke lovgiverne som følge av en åpen og demokratisk debatt. Dette mener jeg er galt.

Menneskeverdet er ukrenkelig

Høstens valg betegnes av mange som et verdivalg. For meg er den aller viktigste og mest grunnleggende verdien menneskeverd. Alle mennesker er like mye verdt og menneskeverdet er ukrenkelig. KrFs viktigste prioritering er å sikre retten til liv og likeverd for alle.

Jeg drister meg derfor til å komme med et aldri så lite valgkampløfte helt til slutt: Et ja til KrF er et nei til sorteringssamfunnet.

Les også

 1. Grenseløse framtidsvisjoner om det lytefrie mennesket

 2. Menneskeverd utan grunnlag

 3. Ap advarer KrF mot verdiultimatum

Publisert:
 1. Debatt
 2. Abort
 3. Kristelig Folkeparti (KrF)
 4. Svangerskap
 5. Downs syndrom

Mest lest akkurat nå

 1. Framskynder møte – vurderer lokale tiltak etter smitteutbrudd på utesteder og private fester

 2. Kruse Smith vant kontrakt til over 100 millioner

 3. Kommunen fjerner de ansattes p-plass og åpner bobilcamp på rådhuset

 4. Ni fikk bot på Madlaveien

 5. Lokal film nominert til tre Amanda-priser

 6. Kraftig smittehopp på Nord-Jæren: Mange smittetilfeller knyttes til utested