Ikke legg ned ordningen med husassistenter!

Utvalg for helse og velferd i Stavanger skal behandle saken med husassistenter i et møte tirsdag 27. september. Senior Norge Stavanger håper ordningen videreføres.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

ELDREOMSORG: Vi i Senior Norge håper Stavanger kommune viderefører ordningen med husassistenter.

I dag er bemanningen altfor lav, derfor sitter mange syke hjemme og sover i stuene sine. De kommer seg altfor lite ut i frisk luft og får for lite trim. Husassistentene har klart å gjøre hverdagen bedre for noen av disse. Kommunen vil likevel ikke videreføre prosjektet. Vi oppfordrer politikerne til å tenke annerledes.

Vi i Senior Norge Rogaland, avdeling Stavanger, har satt oss inn i denne saken og lest Eldrerådets uttalelser. Vi har også tidligere sendt uttalelser om at vi er veldig positive til å bruke husassistenter på sykehjemmene våre.

Nå er det bare erfaringene fra Sunde og Rosendal som kommer fram, for det opplyses ikke om noen andre sykehjem som har ansatt denne personalgruppen. Hvorfor får vi ikke vite om det er andre sykehjem som har erfaringer med denne gruppa? Vi synes at det er rart at det i et prøveprosjekt blir opp til hvert sykehjem om de skal ansette slike arbeidere, eller ikke.

Uttalelsene fra fagpersonalet ved Rosendal og Sunde viser en klar positiv holdning til prosjektet. Beboerne og pårørende har samme oppfatning. Hvis Stavanger kommune ikke vil bruke egne penger på en så god sak, anbefaler vi at det søkes prosjektpenger fra Staten til et prøveprosjekt med husassistenter i to år ved alle byens sykehjem. Dette er et prosjekt som mange kommuner bør bli oppfordret til å sette i gang med. Vi håper politikerne vil beslutte å videreføre dette prosjektet.

Publisert: