Hvorfor må vi godta å betale monopolpriser på bredbånd og tv?

DEBATT: Monopoler er som kjent veldig hyggelig business for de som eier og driver monopolene. Men for kundene skaper det som regel høyere regninger enn nødvendig, da konkurransen uteblir.

Åpne nett for både fiber og kabel er viktig for forbrukeren, det handler også om samfunnsøkonomi, miljø og mangfold.
  • Jérôme Franck-Sætervoll
    Daglig leder i RiksTV og Strim
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i Dagens Næringsliv 17. august beskriver Forbrukerrådets direktør, Inger Lise Blyverket, og fagdirektør, Finn Myrstad, markedet for fiber på følgende måte: «et marked med lav kundetilfredshet og høye bytteterskler».

Videre utdyper de: «For selv om kundene er misfornøyde, savner TV 2 i kanalpakken eller opplever at prisene til stadighet økes, så skal det svært mye til for å bytte leverandør med bare én tilbyder i nabolaget».

Monopolmakt gir økt pris

Deres beskrivelse er dessverre svært treffende. Faktum er at fiberleverandører stort sett har lokale monopoler. Det gir en monopolmakt som resulterer i unødvendig høye priser for forbrukerne. Det er gode eksempler der prisene går ned når en fiberleverandør må konkurrere med en etablert aktør i et område. Dessverre skjer dette altfor sjeldent da det kun er Telenor som er pålagt, gjennom regulering, å gi andre aktører tilgang til eget nett. Det er mulig å legge parallelle fiberkabler, men i tillegg til å være kostbart, er det unødig bruk av ressurser.

Et annet sentralt problem dette medfører er at valgfriheten på TV-løsning er svært begrenset. Flesteparten av fibernettene har kun én innholdsleverandør/tv-distributør. Man kan selvsagt velge å ikke ha tv via fiberleverandøren sin, men da blir man gjerne straffet med at prisen på fiberbredbånd øker. For mange finnes det alternative TV-løsninger, som strømmetjenester, men gjennom prismekanismer skapes det byttebarrierer, eller høyere priser fordi man betaler to ganger for samme tjeneste.

Grav en grøft, ikke fire

Heldigvis er saken endelig satt på agendaen både i bransjen og i det politiske miljøet. Vi i RiksTV og Strim ønsker åpne nett. Det vil si at alle distributører av innhold, som Altibox, T-We, Allente, NextGenTel, Telia og RiksTV får ligge i samme kabel og konkurrere om deg som kunde; på pris, på innhold og produktutvikling. Kort sagt så må vi alle ligge langflate etter deg som kunde. Det samme gjelder strømmetjenester som TV 2 Play, Viaplay, Disney+, Strim med flere.

Under Arendalsuka ble denne viktige saken satt ytterligere på dagsorden, med blant annet politisk debatt rundt temaet. Men også organisasjoner og selskaper i bransjen tok til orde for åpne nett. I mange tilfeller er det slik at kunde og selskap har felles interesser, men ikke alltid.

Det er flere perspektiver som gjør sitt til at det er viktig med åpne nett, enten det gjelder fiber eller kabel. Én ting er forbrukerperspektivet. Et annet perspektiv er det samfunnsøkonomiske og det miljømessige, mens et tredje perspektivet handler om mangfold. Alle tre perspektiver er viktige.

For forbrukeren er det viktig med konkurranse i pris, produktutvikling og innovasjon, samt innhold i alle varianter. Konkurranse gir frihet. For samfunnet som helhet er økonomien og ressursbruken viktig. Det er unødvendig, og direkte dumt, å måtte grave tre-fire grøfter i én og samme hage for at det skal være konkurranse. Nei, la en helhet av innholdsleverandører og distributører få innpass i den samme fiberen/kabelen. Det er det desidert beste samfunnsøkonomiske og miljømessige perspektivet.

Mangfold sikrer demokratiet

Mediemangfold er en forutsetning i et sunt demokrati. Det skal være mangfold av stemmer, relevant informasjon og kritisk journalistikk. Dette er en del av den demokratiske plattformen vår. Det er derfor viktig at det åpnes for mange aktører i én og samme kabel/fiber inn til norske husholdninger.

Nå er det bare å håpe at bransjen selv er sitt ansvar bevisst og åpner fiberen for mangfold og mange aktører. Det mangler ikke på plass. Det er opp til viljen i bransjen, ikke minst blant de mektigste aktørene. Det diskuteres hyppig om bransjen selv vil evne til å finne en løsning, men det er utopisk å tro at det vil skje uten press, og uten en viss form for regulering. Politikerne og myndighetene må komme raskere på banen, med reguleringer. Men det må skje fort.

Det er gode eksempler der prisene går ned når en fiberleverandør må konkurrere med en etablert aktør i et område. Dessverre skjer dette altfor sjeldent da det kun er Telenor som er pålagt, gjennom regulering, å gi andre aktører tilgang til eget nett.
Publisert: