En ambisjon for lokalt innhold vil løfte havvindsatsing

DEBATT: Det viktigste enkelttiltaket for å lykkes med å etablere Norge som en av verdens ledende nasjoner innen havvind, er å skape et stort og attraktivt hjemmemarked.

«Det vil kreve betydelige investeringer for å skape et stort og attraktivt hjemmemarked», skriver Jarle Dyrdal.
  • Jarle Dyrdal
    Havvind-ansvarlig i Å Energi
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norsk leverandørindustri spiller en sentral rolle, og vi bør sette en nasjonal ambisjon for lokalt innhold.

Denne uken samles leverandørindustrien, utbyggere og andre kompetansemiljøer i Stavanger under Norwegian Offshore Wind Cluster Meeting 2023. Her vil kloke hoder diskuterer milepæler, eksportmuligheter og begynne å meisle ut samarbeid som vil ta norsk havvind-satsing et steg nærmere en realitet.

I år står vi nemlig foran det virkelige startskuddet for den norske havvind-satsingen. Innen første kvartal er omme vil regjeringen utlyse konkurransen om de første områdene for storskala havvind i Norge.

Vi må sørge for et det blir attraktivt og enkelt å investere i Norge.

Jobbe målrettet og systematisk

Sterke konsortier har funnet sammen og står klare. Å Energi skal sammen med den globale havvind-utvikleren Corio Generation konkurrere om areal på Utsira Nord. For Sørlige Nordsjø II har vi også Vårgrønn på laget. Endelig skal den norske satsingen materialisere seg i en tid hvor Europa allerede har et betydelig forsprang og virkelig har satt opp farten. Vi må jobbe målrettet og systematisk for at Norge skal bli en av verdens ledende havvind-nasjoner, og skape et nytt industrieventyr.

Hvorvidt havvind-satsingen blir det industrieventyret man håper på, avhenger av en rekke faktorer. Regjeringen har allerede satt en ambisjon om utlysning av 30 GW innen 2040 og et mål om at Norge skal ta 10 prosent markedsandel av det globale havvind-markedet innen 2030. Det neste som nå må gjøres er å skape et stort og attraktivt hjemmemarked, og det gjøres i første omgang med å sette en nasjonal ambisjon for lokalt innhold.

Ikke-diskrimineringsprinsippet betyr at det ikke er mulig å legge inn krav om lokalt i havvindtildelingene. Det er derimot fullt mulig og fornuftig å legge det inn som en nasjonal ambisjon. Den kan for eksempel være 60 prosent lokalt innhold innen 2050.

Rogalandsregionen er et godt eksempel hvor det finnes en sterk og kompetent leverandørindustri som har bidratt til Norges løfteevne som industrinasjon, og som vil spille en sentral rolle i den kommende havvind-satsingen.

Samarbeid på tvers av leverandørkjeden blir avgjørende; leverandører, utbyggere og andre kompetansemiljøer må finne sammen for å skape de konkurransedyktige løsningene vi trenger.

Storbritannia viser vei

Storbritannia har et nasjonalt innhold i dag på 48 prosent. De har en ambisjon om å nå 60 prosent innen 2030. Norge klarte innen olje og gass å øke norsk innhold fra 10 prosent til 60 prosent fra midten av 70-tallet til midten av 80-tallet, og har ligget der siden.

Med dette som bakteppe, tror vi at norsk leverandørindustri kan ta opp mot 30 prosent andel av det norske markedet i 2030, og opp mot 60 prosent i 2050.

Fem anbefalinger til regjeringen

Norge bør ha en ambisjon om 60 prosent lokalt innhold innen 2050, etterfulgt av konkrete tiltak for å nå ambisjonen. Analyse- og rådgivningsselskapet Thema Consulting presenterte en slik ambisjon allerede i 2021. For å få dette til vil det kreve et tett samarbeid mellom myndigheter og industrien.

Den norske regjering har et godt utgangspunkt i eksportsatsingen, hvor Norsk Eksportråd på oppdrag av regjeringen foreslo en ambisjon og en 20-punkter tiltaksplan for å nå ambisjonen.

Det vil kreve betydelige investeringer for å skape et stort og attraktivt hjemmemarked. Vi må derfor sørge for et det blir attraktivt og enkelt å investere i Norge. Vi tiltrekker oss de beste og mest erfarne havvind-utbyggerne til det norske markedet. Det må skje en kompetanseoverføring fra disse til norske aktører. Vi må lære av de beste for å utvikle en konkurransedyktig norsk leverandørindustri som kan konkurrere på det globale markedet. For å tilrettelegge for dette må vi ha effektive og forutsigbare rammevilkår.

Det blir nå spesielt viktig at norske myndigheter benytter den nærmeste tiden godt og effektivt for å skape det beste utgangspunktet. Derfor kommer vi med fem anbefalinger til regjeringen:

1. Sett en nasjonal ambisjon for lokalt innhold og følg opp med en handlingsplan for å oppfylle ambisjonen (etter samme prinsipp som for eksportambisjonen for havvind).

2. Etabler et stort og attraktivt hjemmemarked.

3. Etabler et tidsriktig veikart over havvind-utlysninger i Norge (fra nå og fram til 30 GW-målet i 2040).

4. Etabler egnede rammevilkår for effektive og forutsigbare reguleringer.

5. Bruk insentiver for å utløse investeringer fra privat sektor.

Målet bør være at når vi ser tilbake på 2023 så var det året hvor vi virkelig gjorde alt vi kunne for å legge grunnlaget for Norges neste industrieventyr. Det bør vi og skal vi klare.

Publisert: