Sett valgfagene fri!

DEBATT: Høyre ønsker å åpne opp for at den enkelte ungdomsskole selv kan designe og skape sine egen valgfag, basert på lokale interesser, ressurser og behov.

«Vi vil legge til rette for at elevene i stavangerskolen f.eks. kan gjennomføre trafikalt grunnkurs gjennom valgfag trafikk, og at de kan gjennomføre båtførerprøven eller jegerprøven gjennom valgfaget natur, miljø og friluftsliv», skriver Eirik Jåtten.
  • Eirik Jåtten
    Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Valgfag ble (gjen) innført i ungdomsskolen høsten 2012. Bakgrunnen var et ønske om å gjøre ungdomsskolen mer praktisk og at elevene skulle ha mulighet til å velge fag som opplevdes som relevant og motiverende for den enkelte.

Strengt regulert

Til endring fra tidligere tiders valgfag fikk ikke skolene lenger anledning til å etablere egne valgfag, men Utdanningsdirektoratet laget et fast utvalg av fag med tilhørende fagplaner og kompetansemål. Antallet valgfag som skolen kunne tilby har over årene blitt utvidet, men fremdeles strengt regulert. Dette ble gjort fordi vurderingsforskriften også er gjeldende for disse fagene og vi fikk den litt spesielle situasjonen at valgfag, som det eneste faget, regnes som avsluttende hver skoleår, og at det dermed skal settes standpunktkarakter alle tre årene.

Disse begrensningene har bidratt til at valgfaget i dag fremstår som mindre spennende, mindre praktisk, mindre variert og mindre lokalt tilpasset enn det hadde trengt å være. Hadde skolene selv kunne bestemt, utnyttet lokale ressurser og interesser, utfordret elevene og sammen laget lokale valgfag, så kunne det bidratt til at valgfaget i større grad kunne oppfylle intensjonen fra 2012 om relevans og motivasjon for den enkelt elev.

Mestring og læringsglede

Høyre gjennomførte et stort arbeid høsten 2022 knyttet opp mot den lenge varslede og høyst nødvendige ungdomsskolereformen. Hele 80 konkrete forslag ble presentert av Jan Tore Sanner i januar 2023, der alle har ett felles fokus: Mer mestring og læringsglede på ungdomsskolen!

Ett av disse forslagene vil åpne opp for at den enkelte ungdomsskole selv kan designe og skape sine egen valgfag, basert på lokale interesser, ressurser og behov. Vi ser at valgfagene slik de er i dag, ikke tar ut det potensialet som faktisk ligger i at elevene får velge selv. Vi ser at lokale ideer og prosjekter ikke lar seg gjennomføre med den modellen vi har for valgfag i dag, og vi ser at ved å åpne opp for nettopp denne muligheten, så vil det vokse frem en hel bukett av nye valgfag til glede og motivasjon for elevene og til inspirasjon for andre skoler.

Men dette dreier seg om sentral politikk, og frem til dette er realitet vil Stavanger Høyre jobbe for at hver enkelt ungdomsskole i Stavanger skal ha mulighet til å utnytte handlingsrommet i det regelverk som er i dag. Vi vil legge til rette for at elevene i stavangerskolen f.eks. kan gjennomføre trafikalt grunnkurs gjennom valgfag trafikk, og at de kan gjennomføre båtførerprøven eller jegerprøven gjennom valgfaget natur, miljø og friluftsliv.

Tilgjengelige økonomiske midler

Alt det er mulig slik valgfagene er i dag og både Statens vegvesen, Sjøfartsdirektoratet og Miljødirektoratet har lagt til rette for dette gjennom ulike kurs og videreutdanninger lærere kan ta. Men det krever at skolene blir satt i stand til dette, og at det er økonomiske midler tilgjengelig for skolene til å bygge opp både kompetanse og anskaffe nødvendig utstyr.

For Høyre er skolen en av viktigste oppgavene en kommune har, og Høyre har alltid vist at vi prioriterer skole høyt. Om under seks måneder er det valg, og skal en tro meningsmålingene er et skifte på gang. Vi er klare for å gjøre vårt bidrag til at stavangerskolen skal være den beste skolen for de elevene vi til enhver tid har, og et slikt grep er å sette valgfagene fri.

Publisert: