Hvorfor må strømmen være på børs?

DEBATT: Ap og Sp- regjeringen holder fast på at strømmen skal være på Nord Pool -børsen, slik at vi i sør Norge må by over 16 andre europeiske land for å kjøpe den tilbake. Strømprisene gjør at vi har skyhøy inflasjon. Konkurranse- fordelen som norsk industri hadde med lave strømpriser er borte.

At regjeringspartiene nå synker like fort som vannstanden i kraftmagasinene på meningsmålingene, kan skyldes at de ikke ønsker å ta politisk kontroll over strømmarkedet. Bildet er fra kraftmagasinet Blåsjø.
  • Tor Arne Rasmussen
    Bryne
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvor lenge må vi høre på tåkeprat, bortforklaringer og løgner? Putin alt og alle har fått skylden for strømprisene. Bare innse at det ikke var lurt med de siste strømkablene Nord link, som går til Tyskland og North Sea Link som går til England, eller deltakelse i EUs energisamarbeid Acer og andre avtaler.

En destruktiv strømbørs

Strømprisene blir bestemt på Nord Pool- børsen. Støre sier systemet er valgt på grunn av forsyningssikkerheten. Det må vel kunne gå fint å ha et energisamarbeid med andre land for å sikre forsyningssikkerheten, uten å gjøre det gjennom en destruktiv strømbørs.

Før energiloven ble endret i 1990 var strøm en del av basistjenestene som stat og kommuner forsynte oss med, omtrent som vann/avløp i dag. Vi har nå langt over 100 salgsselskaper for strøm mellom el-produsent, og oss forbrukere som kun gjør strømmen dyrere. Det norske fellesskapet stat, fylker og kommuner eier 93,3 prosent av vannkraften og 41,2 prosent av vindkraften i Norge. Utenlandske investorer, med flere investorer fra skatteparadiser eier 5 prosent av vannkraften, men hele 49,2 prosent av vindkraften. Så en del av det vi betaler for strømmen, går rett til eiere i skatteparadisene som ingen vet om verken er Putin eller Trump.

Regjeringens energikommisjon støtter kraftbransjen sine ønsker om mer kraft- utbygging. Trenger vi å satse på kraftkrevende nye prosjekter nå? Som å sende strømmen vår i kabler til oljeinstallasjoner. Bruke store mengder strøm for å kjøle ned gassen på Melkøya i Finnmark. Eller for å bygge ut enormt med kraftkrevende datalagrings-sentre, batterifabrikker og hydrogenfabrikker. Noen må betale og det er vi strømbrukere. Naturavtalen Norge signerte nylig i Montreal skal tydeligvis legges til side. Nå gjelder rask utbygging av mer vind og vannkraft. Vår beskjedne mulighet til å eksportere 1,5 prosent av det europeiske behovet påvirker ikke pris.

Børsen herjer med næringslivet

Leder av Aps energiutvalg Stavanger ordfører Kari Nessa Nordtun, sier vi må ta grep straks, strømmarkedet funger ikke. Men heller ikke dette utvalget vil ta politisk kontroll over kraftmarkedet. Så da vil dessverre børsen fortsette å herje med folk og næringsliv.

De samme direktørene/lobbyister fra NVE, Statkraft og Statnett som sa strømmen bare ville øke 2–3 øre med utenlandskablene. Nå skriker de om mer vann- og vindutbygginger. Som sist må det skje ekstremt fort. Først var det bløffen om lavere strømpriser, nå skremmes det med strømmangel. Kommuner og innbyggere blir selvsagt lovet store inntekter. Vi hadde i Norge før de siste store utenlandskablene ca. 14-20 prosent årlig kraftoverskudd, avhengig av vær. Siste år har vist at alle strømforbrukere i Norge har klart å redusere strømforbruket med 14 prosent.

Eksperter sier at det er mye å hente ved å oppgradere gamle kraftverk med ny teknologi. Med bedre ENOVA- støtte til solceller og andre sparetiltak burde vi ha strøm nok i lange tider. Selv om samfunnet skal elektrifiseres.

At regjeringspartiene nå synker like fort som vannstanden i kraftmagasinene på meningsmålingene, kan skyldes at de ikke vil høre på budsjett partner SV, som har et forslag om å ta politisk kontroll over strømmarkedet. I SV sin plan inngår ett flerprissystem der det vil lønne seg å spare på strømmen.

Publisert: