• Truede arter, som vipa, er blitt mer utsatt på grunn av endringene regjeringen har gjort i saksbehandlingen av innsigelser i plansaker. Wikimedia Commons

Lokaldemokrati eller artsmangfold?

NATURVERN: Siden 1970 er 60 prosent av dyrelivet på Jorda blitt borte på grunn av menneskelig aktivitet. Og i Norge sørger dagens regjering for at vern av artsmangfoldet svekkes ved å gi kommunene mer innflytelse, og ved å ha overført myndighet fra Miljø- til Kommunaldepartementet.