• «De fire forslagene varierer i antall etasjer og utforming, men det er lite som ved første øyekast bærer preg av kvartalsstruktur i 5-7 etasjer», skriver Thomas Bendiksen. A-Lab/Ghilardi + Hellsten/EM2N/Schmidt Hammer Lassen/Wingårdhs

Sentrumsplanen – historieløst Paradis

DEBATT: Mandag ble Sentrumsplanen vedtatt av bystyret i Stavanger.