• – Det var ikkje kriminalisert som landssvik eller forræderi i seg sjølv å stå som medlem av NKP, verken før, under eller etter krigen, skriv Hallvard Tjelmeland. UiT

Misforstått samanlikning av kommunistar og NS

DEBATT: I eit innlegg 14. desember kritiserte eg Jan Gjerde for å likestilla NS og Stavanger kommunistiske parti i hans kommentar til Jan Magne Arntsen si nye bok om den kommunistiske Tjemslandgruppa.