• Ope landskap på Jæren, men jærbuen er kanskje ikkje så open ovafor folk utanfrå? I så fall, kvifor? Eller bør me heller stilla helt andre spørsmål? Fredrik Refvem

Er jærbuen trongsynt og navlebeskuande?

KULTUR: Med sin gjestekommentar «Den vanskelige identiteten» tar Ståle Økland eit oppgjer med det han i oppveksten opplevde som ein lite open kultur på Jæren.