Næringslivet går til kamp om byen, men mot hvem?

DEBATT: En by blir til i kamp. Næringsforeningens kamp i Stavanger handler om den ekstra millionen kvadratmeter bygningsareal.

Rolf Skjelstads tegning av Næringsforeningen-direktør Harald Minge er en mot-tegning til tegningen i Rosenkilden, der en stakkars byverner framstilles under skyggene av Stavangers høyes bygninger.

Debattinnlegg

 • Rolf Skjelstad
  Rolf Skjelstad
  Arkitekt
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Næringsforeningen i Stavanger-regionens blad, Rosenkilden, har i nummer 4 for 2017 som førsteside og hovedoppslag: Kampen om sentrum.

Næringsforeningen går altså inn i en kamp om sentrum. Næringsforeningens formål er å fremme næringslivets interesser. Foreningen skal gi kraft til vekst, være modig og synlig og utfordre vedtatte sannheter. Foreningen vil, ikke bare spille en rolle, men være premissleverandør, også i utviklingen i sentrum.

Og så går de i kamp. En kamp fordrer en motpart.

Forsiden av Rosenkilden, nummer 4, 2017

Kamp mot hvem?

I Rosenkildens leder antydes det at det er innsigelsesmyndighetene, og spesielt Riksantikvaren, det må kjempes mot. På førstesiden av medlemsbladet er det tegnet en skjegget, forskremt blå gubbe med koselig hus i hendene og hage rundt beina. Han ser med skrekk på DSD-bygget og andre høghus som kan kaste skygge over trehusbebyggelsen. Han og huset hans er tydeligvis truet. Eiendomsdirektør Kalsheim blir intervjuet og sier at «man føler presset fra veldig sterke verneinteresser og viker hver gang denne diskusjonen kommer opp…».

Den tegnede mannen på bildet ser ikke sterk, men stakkarslig ut. I Aftenbladet 22. november (på nettet 21. november) bruker direktør Minge verneplanen som et skrekkbilde; «…fare for å ende opp som en ny og gammeldags verneplan». Men verken direktøren eller eiendomsutvikleren er imot vern. Nå syns de visst det er blitt for mye.

De dominerende næringsinteresser i Næringsforeningen kjemper sin kamp, andre kjemper sin. Så blir resultatet avhengig av hvem som er sterkest.

Alle vil godt

Direktør Minge tilbakeviser motsetning mellom «kapitalen» og «de som vil sentrum godt». Kapitalen skal bare være med på å bygge den gode by der mennesker skal «bo, besøke, handle og arbeide i sentrum». Kapitalen og næringslivet vil skape gater, byrom og bygg som gir en gå-vennlig by. Det vil jo alle. Næringsforeningen kjemper for vårt alles beste (men mot hvem?).

Dette er et spill. En så ambisiøs forening som Næringsforeningen forstår at forming av byen, også byens sentrum, er en kamp mellom ulike interesser. Johannes Elgvin har kalt historieboka om Stavanger «En by i kamp». Byen blir til i kamp mellom ulike interesser. De dominerende næringsinteresser i Næringsforeningen kjemper sin kamp, andre kjemper sin. Så blir resultatet avhengig av hvem som er sterkest. Næringsforeningen har store ressurser og viktige kontakter. De borgerlige politikerne, inklusiv Ap, var mer enig med Næringsforeningen enn kommunens fagfolk og de mange privatpersoner som sendte merknader til sentrumsplanen.

Eiendomsutviklerne skal utvikle, entreprenørene skal bygge, butikkene skal selge, vi skal kjøpe.

Vekst

Næringsforeningen kamp er at den vil ha nok rom vekst. Byen skal vokse, handelen skal vokse, antall arbeidsplasser skal vokse. Byggene må kunne stå tettere, byggene må kunne være høyere. Vekst er postitivt, ingen kan være imot vekst. Tetthet og urbanitet er positivt. Ingen kan være imot tetthet og urbanitet. Eiendomsutviklerne skal utvikle, entreprenørene skal bygge, butikkene skal selge, vi skal kjøpe. Noen skal tjene mer og mer, noen skal bruke mer og mer. Dette blir den gode by.

Så får direktøren heller sutre litt over at høringsrunden kom til å bety at de verste vekstene i planen ble barbert noe.

En million

Slik jeg leser innleggene til direktørenene, vil de ha en plan som gir utbyggere lov til å bygge minst 1 million nye kvadratmeter i planområdet. De vil ha en plan som bygger igjen Lagårdsdalen og skaper en høg vegg mot Breiavatnet. De vil bygge store bygg på Holmen, utenfor sjøhusrekken som har vært bystrukturens avgrensing. De vil ha mulighetene til høye hus og større bygningsvolumer andre steder i den sentrale bystrukturen. De er blitt hørt.

De andre, som ikke trenger, tror på eller ønsker så stor vekst, som ikke vil stenge Lagårdsdalen og tillate store, tette kvartaler på Holmen, må også bli hørt. De som kjemper mot store byggehøyder for å forsvare sine boligområder, sine nærområder, sine åpne arealer og ønskelige kulturelle og historiske kvaliteter, må også bli hørt. Så får direktøren heller sutre litt over at høringsrunden kom til å bety at de verste vekstene i planen ble barbert noe.

Les også

 1. Harald Minge: «En sentrumsplan for både vern, vekst og utvikling»

 2. Per Th. Grimnes: «Misvisende framstilling av sentrumsutviklingen»

 3. Jostein Kalsheim: «Hva vil vi at Stavanger skal være?»

 4. Rolf Skjelstad: «Lagårdsdalen og paradiset som blir strupt»

 5. Arkitektforeningen: «Den reviderte sentrumsplanen mer fremtidsrettet»

 6. Oktober 2016: Næringslivet digger sentrumsplanen

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Byutvikling
 3. Næringsliv
 4. Harald Minge
 5. Riksantikvaren

Mest lest akkurat nå

 1. Etterlyser eiere av tyvegods i Sandnes

 2. – Så har nok en stemme fra barn­dommen stilnet

 3. Mener han blir holdt i klubben mot sin vilje

 4. Familiebedrifta sel delar av livsverket til Nortura

 5. Dødsulykken på Stor­haug: Under­søkelser av mobil­telefon svekker mis­tanken mot bil­isten

 6. Hun brukte syv år på å pusse opp det gamle huset. Målet ble å be­holde frem­for å er­statte