• Seksåringene skulle lære gjennom å leke, ble det sagt. Slik er det ikke. Og senere øker presset i skolen, til skade for både læringsmiljø og psykisk helse. NTB Scanpix

Bekymringsmelding for de yngste skolebarna

SKOLE: Skoledebatten fokuserer på lærertetthet, lærerutdannelse, PISA, gutter som sliter og frafall i videregående skole. Den som roper høyest, får raskt oppmerksomhet.