Bekymringsmelding for de yngste skolebarna

SKOLE: Skoledebatten fokuserer på lærertetthet, lærerutdannelse, PISA, gutter som sliter og frafall i videregående skole. Den som roper høyest, får raskt oppmerksomhet.

Seksåringene skulle lære gjennom å leke, ble det sagt. Slik er det ikke. Og senere øker presset i skolen, til skade for både læringsmiljø og psykisk helse.
  • Edith M.G. Fugelli
    Edith M.G. Fugelli
    Dr.philos
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Men hvem hører på de minste som møter et arbeidsmiljø vi som voksne arbeidstakere aldri ville akseptert? Med skolestart for 6-åringer skulle leken være i sentrum. De skulle ikke sitte stille en hel skoledag. I blind tro på at med mer undervisning og testing skulle norsk skole bli så mye bedre, er vi nå i ferd med å ta kvelertak på gleden over å lære. Her er lite rom for lærernes egne erfaringer, vurderinger og omsorg, og dette rammer særlig de aller yngste. Noe av skolens utfordringer kan delvis takles med sundt folkevett og rettferdighet («Praktisk klokskap», Aftenbladet 19.12.2017: «Dei siste kan bli dei første»), men hvor mye raushet det er i et system som vektlegger tester og kontroll? Jeg er bekymret.

Fokus på testresultater hjemme forsterker belastningene barnet er utsatt for på skolen.

Målingenes tvangstrøye

Det legges økende vekt på̊ resultatkvalitet i skolen. Dette kan fungere når vi har med en ensartet gruppe individer å gjøre. Men vi har ikke det! Barn lærer svært ulikt og i ulikt tempo. Blir det tatt nok hensyn til mangfoldet?

Jeg ser målinger og rangeringer av små barn som presses inn i et system uten slingringsmonn. Solveig G. Sandelson skriver om førsteklassinger som gråter over egne manglende leseferdigheter, som måler seg mot medelever og som hver eneste dag risikerer å møte nye nederlag (Stavanger Aftenblad 17.11.2017: «Kven skal slå opp dørene?»). Nasjonale prøver er blitt en tvangstrøye som fratar læreren frihet, stresser elevene og skaper engstelige foreldre som er redd junior ikke lærer nok. For skoler kan rangeres ut ifra disse prøvene, må vite. Fokus på testresultater hjemme forsterker belastningene barnet er utsatt for på skolen. Foreldre bør kanskje gå litt i seg selv og være mindre bekymret og kravstore?

Les også

Skolesjef Jørn Pedersen: «Vi har ingen målstyring i stavangerskolen»

Det er bekymringsfullt når små barn med selvkritisk blikk vurderer sin egen måloppnåelse.

Truer læringsmiljøet og den psykiske helsen

Hvordan kan vi evaluere en skole hvis vi ikke kan måle effekten skolen har på barnas læring? Skolekvalitet kan ikke oppsummeres i et enkelt tall. Som gammel realfag-lærer erfarte jeg at læringsmiljøet nesten var viktigere enn hvordan jeg underviste i matematikk. Usikkerhet og redsel for å feile kunne nærmest blokkere alle forsøk på å knekke tall-koden. Men jeg hadde frihet til å improvisere i klasserommet, og denne friheten ser ut til å forsvinne med stadig flere krav til målbarhet i en stram skolehverdag.

Professor dr.med. Trond H. Diseth og overlege Stein Førde skriver at de er bekymret for hvordan en stadig økende testkultur og et tiltakende prestasjonspress i skolen kan skade barns fysiske og psykiske helse (Dagbladet 8.9.2017: «Kan skolen gjøre barn syke?»). De skriver videre at «skolen er den viktigste faktoren for barns helse i Norge i dag» og fremhever at særlig den utstrakte bruken av læringsmål og «selvevaluering» er viktige årsaker til redusert helse.

Det er bekymringsfullt når små barn med selvkritisk blikk vurderer sin egen måloppnåelse. De sorterer seg selv etter kvalitet som om de er produkter og ikke individer. For å få et stabilt utkikkspunkt på seg selv kreves det følelsesmessig trygghet, og ifølge forskning inntrer den nødvendige modenheten først ut i puberteten! Hva gjør dette med et barns selvbilde og evne til å lære? Kanskje nettopp dette barnet trengte litt mer tid i skolehverdagen?

Utgangspunktet bør være at de aller fleste av barna er innenfor normalen. Fordi her finnes en mal alle bør rette seg etter blir noen raskt definert som problembarn og stigmatisert. Dette er respektløst overfor barnet. Enda verre blir det når egenvurderingsskjema også benyttes som rettesnor for egen adferd, og barnet må rangere sin egen oppførsel som god, middels eller dårlig etter en gitt norm.

Vi husker vel alle den i klassen som lettest tok til tårene, ble fort sint eller stadig kom i konflikt med andre? Er dette barnet i stand til å forstå sine egne emosjonelle reaksjoner og belønne seg selv med smilefjes eller sure fjes?

Vi bør lytte til barnets subjektive beskrivelser av vonde opplevelser og hjelpe dem til å utvikle seg i samspill med andre. Dette er læring som ikke kan måles. Sosial kompetanse utvikles over tid og bør etter min mening fullstendig fristilles selvevaluering av barn i grunnskolen. Heldigvis blir de fleste av oss etterhvert mindre redde for hva andre synes og mer åpne for at det er greit å være annerledes. Uten selvrespekt er det vanskelig å utvikle trygge relasjoner til andre.

Nå forstår jeg at foreldre tar barna ut av den offentlige skolen og velger private alternativ.

Barnets velferd i fokus

Jeg ser en skole som i mange sammenhenger går fra vondt til verre. Hvis vi kan dreie debatten mot hva som er bra, hvordan bygge videre på det beste og hvor vi vil med den norske skolen med barnets velferd i fokus, kan vi kanskje få til en bedre hverdag for de yngste og mest sårbare. Men aller mest trengs en mer anarkistisk holdning til vedtatte normer og regler, og mindre fokus på at alle skal passe overens med de kriterier og systemer som politikere definerer som korrekte. Det er ikke dusinvare som bringer verden fremover, − det er rebellene og annerledes-tenkerne.

Jeg har vært en varm forsvarer av vårt skolesystem, som på sitt beste gir barna like muligheter. Men nå forstår jeg at foreldre tar barna ut av den offentlige skolen og velger private alternativ. Her ligger utfordringen til fremtidens offentlige skole!

  • Artikkelen er oppdatert med lenken under til intervjuet med Dag Mossige.
Publisert: