Vi må stille krav til Google

DEBATT: Å dele ut en Chromebook til hver elev kan være inngangen til bedre tilpasset opplæring og mer motiverte elever.

Publisert: Publisert:

– Å dele ut en digital enhet til en skoleelev er ingen quick fix til økt læringsutbytte. Vi må ikke glemme at det er læreren som skal undervise, ikke den digitale enheten, skriver Terje Eide, Merete Løland, Atle Løkken og Helene Gram. Her fra Skeiene ungdomsskole i 2017. På første rad sitter Adrian Klungtveit og Bjørnar Vik. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Terje Eide
  Arbeidsgr., KnowHow Edtech-konf., Stavanger Høyre
 • Merete Løland
  Arbeidsgr., KnowHow Edtech-konf., Equinor
 • Atle Løkken
  Arbeidsgr., KnowHow Edtech-konf., Nett-Op, UiS
 • Helene Gram
  Arbeidsgr., KnowHow Edtech-konf., Nett-Op, UiS
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vi leser i Aftenbladet 14. august at rektor Olav Lunde Fjelltveit ved Hop Oppveksttun i Bergen er kritisk til utlån av Googles Chromebook i sin skole. Han sier i en kommentar at det er ingenting som tyder på at dette i seg selv fremmer læring. Det har han helt rett i.

Læreren er den profesjonelle i klasserommet, ikke Google.

Å dele ut en digital enhet til en skoleelev er ingen quick fix til økt læringsutbytte. Vi må ikke glemme at det er læreren som skal undervise, ikke den digitale enheten. Læreren er den profesjonelle i klasserommet, ikke Google, og må selvsagt utvikle sin egen digitale kompetanse til å utnytte det læringspotensialet som innføring av en digital enhet faktisk gir.

Ble en suksess

Med nett-tilgang og en Chromebook kan elevene i prinsippet undervise seg selv. Slik Brit Iren Hetland Haavik, lærer i kunst og håndverk ved Vågen videregående skole, viste oss under fjorårets Know How EdTech-konferanse i Stavanger. Brit Iren ønsket å bruke 3D-printing i faget sitt, selv om hun ikke kunne noe om det. Hun involverte elevene og la opp til et prosjekt hvor hun lærte seg 3D-printing sammen med dem. Prosjektet ble en suksess, elevene designet og printet de fineste ting! Så i stedet for å gi elevene svaret, utfordret hun dem til å finne det ut selv.

I artikkelen stilles det også spørsmål til de kommersielle aktørene sin rolle i innkjøpet av Chromebooks og Google sitt operativsystem. Det er i praksis bare tre store aktører som leverer digitale enheter og operativsystemer til den norske skolen i dag; Google, Apple og Microsoft. Google posisjonerer seg i grunnskolen og Microsoft i videregående og høyere utdanning.

I Norge er vi glad i stordriftsfordeler og rammeavtaler. Dette har sine fordeler og ulemper. Fordeler i forhold til kompatibilitet, kunnskapsdeling og kunnskapsutveksling. Det er lettere å samhandle og dele når vi bruker samme operativsystem. Ulempen er at norske innkjøpsregimer hindrer et mangfold, fordi vi som kunder presses mot produkter som er billige. Et norsk selskap som utvikler produkter som er vel så bra som «de store», har ikke sjanse mot «det som er gratis». Alternativet er å bygge en parallell verden. Spørsmålet er da hva denne parallelle verden skal inneholde og hvem som skal kontrollere den? Er det de kommersielle forlagene, som gjennom sin cellulose-teknologi, i stor grad har kontrollert innholdet i skolen så langt? Valget er m.a.o. et teknologivalg mer enn et leverandørvalg.

Aktive, smarte valg

Å dele ut en Chromebook til hver elev kan være inngangen til bedre tilpasset opplæring og mer motiverte elever. Men vi må stille krav til Google og ta noen aktive, smarte valg; når vil du bruke det og når vil du ikke? Bevisst tenkning og handling. Vi må forstå, ikke benekte den digitale konteksten vi står i, for å være mer kompetente i innkjøpsfasen og for å forstå hva digitalisering kan bety for hver enkelt elev.

«Vår tids matematikk»

Danskene innfører nå et fag i folkeskolen som heter teknologiforståelse. Dette er et treårig prøveprosjekt, men faget beskrives som «vår tids matematikk». Her skal elevene lære alt fra hvordan de ivaretar sine egne persondata på best mulig måte, til bruk av ulike teknologiske løsninger innen forskjellige fag.

Samhandling og deling er tema for årets KnowHow Edtech- konferanse i Stavanger i september. Konferansen er et element i å bygge digital kompetanse. Ønsker du å være opplyst om det eller la være?

Publisert:

Les også

 1. Her er Google på vei inn i klasserommet, rektor er kritisk

 2. Borgli og Wirak om fremtiden: - Solen skinner på Sandnes

 3. Elever med lese- og skrivevansker kan ikke bruke Chromebook

 4. Bærbare maskiner til alle grunnskoleelever

 5. Full digital dekning på ungdomsskolen i Stavanger

 6. 7 millioner kroner skal fikse tregt nett i Sandnes

 7. 5000 har fått Chromebook, men mange må la den ligge hjemme

 8. Rektorer og politikere er uenige om mobilbruk i skolen

 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Google
 4. Microsoft
 5. Digitalisering