Barnefattigdom kan true velferdssamfunnet

DEBATT: Ca. 3500 Stavangerbarn vokser opp i såkalte lavinntektsfamilier.

– Selv om de fleste partier har sagt og skrevet mye om barnefattigdom, gjøres det for lite, skriver Grethe Stødle.
  • Grethe Stødle
    Grethe Stødle
    Leder i Stavanger Røde Kors Omsorg
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Barnefattigdom er allerede et viktig tema foran kommunevalget 9. september. Det er bra. Selv om de fleste partier har sagt og skrevet mye om temaet, gjøres det imidlertid for lite. Utviklingen går i feil retning. Stavanger er, på tross av oljerikdom og romslige budsjetter, en av kommunene i Norge med størst sosiale forskjeller.

Utenforskap

Stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, noe som skaper grobunn for utenforskap og manglende tilhørighet. Dette kan få som konsekvens at mange mister troen på rettferdighet og demokrati, noe som igjen kan true grunnlaget for velferdssamfunnet.

Ca. 3500 Stavangerbarn vokser opp i såkalte lavinntektsfamilier. Familien defineres som en lavinntektsfamilie dersom barnet vokser opp i et hjem hvor samlet inntekt er mindre enn 60 prosent av medianinntekten. Relativ fattigdom betyr at de ikke kan opprettholde den levestandard som er vanlig i samfunnet rundt dem.

Les også

Kampen mot barnefattigdom

Sosiale forskjellene reproduseres

Strukturene som skaper et godt og velfungerende liv for de aller fleste av oss, har svakheter som fører til at stadig flere faller utenfor. En studie utført av Rune Vammen Lesner ved Universitetet i Århus har påvist hvordan fattigdom er kilde til langsiktige, negative effekter. Studien viser at fattigdom har særlig stor effekt hvis den rammer barn i 13-15-årsalderen, og ofte følges av kortere utdannelse og lavere inntekt i voksenlivet. De sosiale forskjellene reproduseres.

God levestandard betyr blant annet gode ferieopplevelser sammen med familie og venner. Vi i Røde Kors erfarer at stadig flere barn gruer seg for ferien. Hvorfor er det slik? Svaret er ofte at familiens økonomi ikke strekker til. Røde Kors får høre barnas historier om hvordan det er å vokse opp i fattigdom, men vi får også høre hvordan det er å være foreldre i disse familiene. Vi får høre fra mammaen som drømmer om å kunne ta med sine to barn på kino. Vi får historien til pappaen som forteller hvor sårt det er å ikke ha råd til å feire datterens bursdag, og vi får høre hvordan det er når mamma må prioritere mellom mat i hverdagen og nye gymsko til sønnen. Det sier seg selv at for familier som må gjøre disse valgene blir forskjellene enda mer synlige.

Hyggelig ferieopplevelse

Vårt tilbud «Ferie for alle» skal sikre at også barn og familier med svak økonomi får en hyggelig ferieopplevelse. Røde Kors sitt mandat er å oppdage, hindre og lindre nød. Våre aktiviteter omfatter også en rekke andre tilbud til barn og unge, blant annet samtaletjenesten Kors på Halsen.

Det er også i tråd med oppdraget vårt å peke på skjevhetene vi ser og som storsamfunnet må ta tak i. Et hyggelig ferieopphold er viktig nok, men de varige løsningene er strukturelle. Målet må være at alle skal gis de samme mulighetene, i stedet for å kompensere enkeltgrupper.

En rekke frivillige organisasjoner har gått sammen i initiativet ALLEMED. Det er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Dette løser imidlertid ikke de grunnleggende strukturelle problemene: At fattigdom går i arv og får stadig større utbredelse.

Fortsatt økning

Statistisk sentralbyrå viser i en rapport at det har skjedd en negativ utvikling over lang tid. Fra 2006 til 2015 økte antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt med 31.000. Dette var
bakteppet da myndigheter i 2015 la fram en strategi mot barnefattigdom. «Målet vårt er å forebygge at fattigdom går i arv, og bedre barns livskvalitet her og nå», sa statsråd Solveig Horne som presenterte strategien. I 2017 meldte imidlertid Statistisk Sentralbyrå om fortsatt økning. Antall fattige barn hadde passert 98.000.

Det er uakseptabelt at så mange barn ikke får den hjelpen de trenger. En vond barndom varer livet ut. La ord bli handling.

Publisert: