• – Hvem har tid til menneskene, den gode samtalen og omsorgen, spør Elsa Kristiansen. Shutterstock
    Galleri

Er dette bærekraftig eldreomsorg?

DEBATT: Hvorfor ligger Norge på jumboplassen når det gjelder antall geriatere, og hvorfor forsvinner videreutdanningen for sykepleiere innen aldring og eldreomsorg ved UiS?