• «Ei rekkje forteljingar frå foreldre og lærarar gir inntrykk av at læringsmiljøet for 6-åringane er krevjande og stressande», skriv Sigmund Sunnanå. Shutterstock

Var 6-årsreforma eit feilsteg?

Debatt: Etter mi meining synest det som om dagens skoleopplegg er mindre godt tilpassa mange 6-åringar.