• «Det burde være elementært at helsetilstanden i en befolkning blir bestemt av de samfunnsforhold som er rådende», skriver Otto Bjelland.

Store klasseforskjeller skaper sykdom

DEBATT: All psykologi er sosialpsykologi, og all medisin er sosialmedisin.