Framtidens industri er grønn

DEBATT: Regjeringen ønsker å støtte nullutslippsløsninger og bidra til å skape markeder for nullutslippsteknologi.

Publisert: Publisert:

– Vi har et mål om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Dette målet skal oppfylles i samarbeid med EU. Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, skriver Ola Elvestuen og Torbjørn Røe Isaksen.

Debattinnlegg

 • Ola Elvestuen
  Klima- og miljøminister, V
 • Torbjørn Røe Isaksen
  Næringsminister (H)
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Norsk industri har bidratt betydelig til grønn omstilling med nesten 40 prosent utslippskutt siden 1990. Skal den lykkes i framtiden, må den bli enda grønnere. Samtidig skal industrien ha trygge rammevilkår. Regjeringen vil bidra til begge deler gjennom både støtteordninger og avgifter.

Arild Theimann, spesialrådgiver i LO-forbundet Industri Energi, tar opp spørsmålet om trygge rammevilkår for industrien i Aftenbladet 15. februar. Han sier at vi ikke vil kunne løsrive oss fra fossile energikilder i løpet av de neste 50 årene.

Vi avhengig av et grønt, smart og nyskapende næringsliv.

Her mener vi at vi må erkjenne klimautfordringen og ikke gå baklengs inn i framtiden. Kampen mot klimaendringer er «trolig vår tids viktigste oppgave», for å bruke LOs egne ord. Selv om klimaendringene må løses gjennom globalt samarbeid, må også Norge bidra gjennom å kutte egne utslipp.

Ambisiøse mål

Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken. Vi har et mål om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Dette målet skal oppfylles i samarbeid med EU. Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Da er vi avhengig av et grønt, smart og nyskapende næringsliv. Vi vil bidra til at null- og lavutslippsteknologier blir framtidens vinnere med en sterk klimapolitikk. Regjeringen ønsker derfor å støtte nullutslippsløsninger og bidra til å skape markeder for nullutslippsteknologi. Et eksempel er vår maritime næring som leder an i utviklingen av grønnere skipsfart.

Målet er null utslipp i 2050

Regjeringen er i ferd med å opprette et langsiktig strategiforum; Prosess 21. Dette er et grep som industrien selv har foreslått, og et av rådene fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Gjennom forumet styrker vi samhandlingen mellom næringslivet, forvaltningen og forskningen. Målet er at prosessindustrien skal ha null utslipp i 2050 samtidig som den øker produksjonen.

Regjeringen har også nettopp opprettet et nytt investeringsselskap «Fornybar AS». Selskapet skal investere i ny teknologi, primært lavutslippsløsninger.

Enova er blitt betydelig styrket siden 2013. Vi vil videreføre Enovas mulighet til å støtte omstilling til lavutslippsteknologi i alle sektorer, teknologi med potensial til å bli spredd utenfor Norge. Enova har de senere årene støttet en rekke nyskapende teknologiprosjekter i industrien, blant annet neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg for aluminiumsproduksjon på Karmøy.

Helt nødvendig

CO₂-håndtering er i dag et kostbart klimatiltak, men for å nå Parisavtalens langsiktige temperaturmål, er det helt nødvendig. Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO₂. Vi vil legge fram en sak for Stortinget senest i forbindelse med revidert statsbudsjett i mai.

En sterkere klimapolitikk betyr større avgifter på utslipp. Regjeringen følger prinsippet om at forurenser betaler. Utslippskuttene skal oppnås til lavest mulig kostnad og med størst mulig sikkerhet. En CO₂-avgift vil sikre at de mest kostnadseffektive tiltakene blir gjennomført, uavhengig av sektor.

Regjeringen er opptatt av at omstillingen ikke skal bli unødig smertefull for dem som berøres. Inntekten fra CO₂-avgiften vil brukes til å redusere andre skatter og avgifter for å lette omstillingen. Som vi påpeker i Jeløya-plattformen, vil vi ikke at nasjonale tiltak skal føre til at industri med høye klimautslipp blir flyttet til andre land, eller at utslippene øker andre steder.

Avgifter på utslipp og støtte til ny teknologi, inkludert CO₂-fangst- og lagring, er viktig på veien mot lavutslippsamfunnet. Vi mener industrien i Norge er godt tjent med denne framtidsrettede politikken.

Publisert:

Les også

 1. Regjeringen har svake ambisjoner for grønn omstilling av industrien

 2. Regjeringen har sterke ambisjoner for grønn omstilling av industrien

Mest lest akkurat nå

 1. Fjellklatrere hentet av redningshelikopter

 2. Mamma Ingebrigtsen ble forferdet over Jakobs løp: – Han er tross alt 20 år i dag og må få bestemme selv

 3. To smittet av koronavirus i Randaberg

 4. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

 5. Ekteparet ivrer for at flere skal oppleve det gode livet på Nesflaten

 6. Ny E18 ved Larvik kostet 5,2 mrd. kroner. På veien forsvant avkjøringen til byen.

 1. Debatt
 2. Fornybar energi
 3. Klimapolitikk
 4. CO2
 5. Omstilling