• – Det som gjør «bompengesaken» spesiell, er at den skulle holdes hemmelig. Utenrikspolitikk og nasjonal sikkerhet ble brukt som argument fra Forsvarsdepartementets side, skriver Preben Hempel Lindøe. Her fra en hall i fjellet ved Joint Warfare Centre på Jåttå. Ove Heimsvik

«Sikkerhetisering» brer om seg i samfunnet

DEBATT: Det som gjør «bompengesaken» ved Joint Warfare Centre på Jåttå til mer enn en triviell sak, er at en legitim interessekonflikt omdefineres til et sikkerhetstema med krav om hemmelighold.